INVL Logo

Ieguldīšanas stratēģija

Mūsu mērķis ir parādīt saviem klientiem ieguldījumu tirgus potenciālu, izvēloties atbilstošāko riska un atdeves attiecību dažādos ieguldījumu virzienos.

Mūsu stratēģija

Mēs koncentrējamies uz ieguldījumu instrumentiem un reģioniem, kurus labi pārzinām, turklāt nepārtraukti pilnveidojam savas zināšanas. Un priecājamies, ka varam izmantot pasaulē pārbaudītus risinājumus.

Tiecoties pēc labvēlīgāka riska un atdeves līdzsvara ilgtermiņā, izmantojam mūsdienīgo Index PLUS ieguldīšanas stratēģiju.

INDEX PLUS
Akcijas Obligācijas
Lielāko aktīvu daļu ieguldām, efektīvi sekojot līdzi tirgiem:

  • Izvēlamies nedārgus un efektīvus biržā tirgotos fondus (ETF) un indeksa fondus. Klientu iemaksātos līdzekļus nekavējoties un regulāri ieguldām šajos fondos.
  • Mūsu izvēlētie indeksi ir izceļami ar to, ka tajos ir nosegts teju plašākais ģeogrāfiskais ieguldījumu izvietojums, kā arī nozīmīgs skaits dažādu nozaru uzņēmumu.

Redzot pasaules tendences pensiju un noguldījumu fondos, kā arī citos ieguldījumos, saprotam, ka ar sekošanu indeksiem vien nepietiek. Tāpēc veicam “plus” darbības:

  • Stratēģiski izvietojam līdzekļus privāto alternatīvo ieguldījumu pozīcijās, lai nodrošinātu labāku riska / atdeves attiecību kopējā ieguldījumu portfelī.
  • Pielietojam zināšanas par dzimto reģionu un izmantojam te esošās iespējas gūt papildu peļņu.
  • Pieņemam pārdomātus un pēc iespējas precīzākus taktiskos lēmumus, balstītus uz reģionu, sektoru un risku analīzi. Saskatot pārlieku optimismu vai pesimismu tirgos, mēs nebaidāmies izvēlēties pretēju ceļu, taču vienmēr strādājam pie tā, lai ilgtermiņa ieguldījumu virziens ir viens – augšupejošs.
Aktīvi ieguldām atsevišķu valstu un uzņēmumu obligācijās, kuras, pēc mūsu domām:

  • Nesīs ne mazāku peļņu kā etalona indekss vai to atspoguļojošie pasīvie ieguldījumu instrumenti.
  • Samazinās līdz minimumam iespējamo vērtības kritumu nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā.

Esam apvienojuši dažādu riska līmeņu (ieguldījumu līmeņa un augsta riska; valstu un uzņēmumu) obligācijas, lai nepalielinātu risku, bet palielinātu sagaidāmo ienesīgumu.

 

Nodrošinām unikālas ieguldījumu iespējas instrumentos, kas nav pieejami publiskos vērtspapīru tirgos – alternatīvos ieguldījumu instrumentos, piemēram, tādos kā privātie aizdevumi.

 

Atbildīgas ieguldīšanas politika

Strādājot investīciju grupā “INVL”, ticam, ka vides, sociālie un korporatīvās pārvaldības (ESG) faktori ir neatņemama mūsdienu ieguldījumu procesa sastāvdaļa. Mēs tiecamies atrast un atbalstīt progresīvākos ilgtspējīgos uzņēmumus un ticam, ka tie ilgtermiņā sniegs vislielākos ieguvumus mūsu klientiem.