INVL Logo

Apdrošināšanas gadījumu pieteikums

Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sazinieties ar mums pēc iespējas ātrāk pa tālruni 67 503 333 vai e-pastu [email protected].

Kā rīkoties gadījumos, kad:

Iestājusies apdrošinātās personas nāve

Lai pieteiktu apdrošināšanas atlīdzības izmaksu Apdrošinātās personas nāves gadījumā, aizpildiet pieteikumu par apdrošināšanas atlīdzību nāves gadījumā un iesniedziet to kopā ar  miršanas apliecību (vai tās notariāli apliecinātu kopiju), medicīnas iestādes izsniegtu detalizētu medicīnisku izziņu, kurā aprakstīta Apdrošinātā nāvi izraisījušas slimības vai cita nāves cēloņa precīza diagnoze, policijas ziņojums (ja policija ir iesaistīta) un Jūsu pases vai ID kartes kopija.

Dokumenti ir jānogādā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010. Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar INVL Life biroju, zvanot 67 503 333, vai rakstot uz [email protected]

Uzstādīta kritisko slimību diagnoze

Par slimību varat mūs informēt, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 67 503 333.

Pēc mūsu informēšanas Jums būs jāiesniedz šādi dokumenti mūsu birojā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010:

  1. Pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību kritisko slimību gadījumā;
  2. Medicīnas iestādes izsniegta detalizēta medicīniskā izziņa, kurā aprakstīta Apdrošinātā slimības precīza kritisko slimību diagnoze un pielietotā ārstēšana.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar INVL Life biroju, zvanot 67 503 333, vai rakstot uz [email protected]

Nelaimes gadījuma rezultātā iestājusies invaliditāte vai trauma

Nelaimes gadījumā, lūdzam, informēt mūs bez kavēšanās, ja iespējams 3 dienu laikā pēc negadījuma, zvanot pa tālruni 67 503 333 vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

Pēc informēšanas Jums būs jāiesniedz šādi dokumenti mūsu birojā Kronvalda bulvārī 3-3, Rīgā, LV-1010:

  1. Pieteikums par apdrošināšanas atlīdzību traumas vai invaliditātes gadījumā;
  2. Medicīnas iestādes izsniegta detalizēta medicīniskā izziņa, kurā aprakstīta Apdrošinātā slimības precīza traumas diagnoze un pielietotā ārstēšana;
  3. Kaulu lūzumu gadījumā – rentgena izmeklējuma attēli;
  4. Dokuments, kas apliecina invaliditātes statusu vai darba spēju zaudēšanu;
  5. Ziņojums par nelaimes gadījumu darbā, ja šāds ziņojums ir sagatavots.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar INVL Life biroju, zvanot 67 503 333, vai rakstot uz [email protected]