INVL Logo

 INVL Northern Europe Equity

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 4

Pārvaldes maksa: 0,45%

Ieguldījumu
stratēģija

Aktīvi tiek ieguldīti Ziemeļvalstu (Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija) un Baltijas (Lietuva, Latvija, Igaunija) akcijās un ar akcijām saistītajos vērtspapīros. Ieguldījuma mērķis ir sasniegt maksimālu kapitāla pieaugumu, kas var radīt augstu svārstību risku. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Daļa no aktīviem šobrīd ir ieguldīti INVL Baltic fondā. Lai samazinātu ieguldījumu risku nelabvēlīgu tirgus apstākļu gadījumā, daļa aktīvu var tikt ieguldīti naudas tirgus instrumentos, naudas tirgus fondos, noguldījumos ar termiņu līdz 12 mēnešiem.

Papildu informācija

Etalona indekss

  • 60,00% MSCI Nordic Net Total Return EUR Index (MSDENCN Index)
  • 40,00% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG Index)

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2023

  • Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | XDN0 GY | 60,95 %
  • INVL BALTIC FUND | LTIF00000096 | 37,68 %

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar UADB INVL Life  (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.