INVL Logo

INVL Index Plus 25

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 2

Pārvaldes maksa: 1,00%

Ieguldījumu
stratēģija

Kombinēta stratēģija, kas iegulda akcijās un obligācijās, tostarp tām līdzvērtīgos finanšu instrumentos ar mērķi pārsniegt fiksēta ienesīguma ieguldījumu peļņu, uzņemoties zemāku risku kā akciju tirgos. Tas tiek panākts ar aktīvu portfeļa pārvaldību, izmantojot dažādus ieguldījumu objektus, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondus, akcijas, parāda vērtspapīrus, atvasinātos instrumentus vai alternatīvos ieguldījumus. Aktīvu klasēm, kas nav parāda vērtspapīri, stratēģiskais svars ir aptuveni 25%, bet šo ieguldījumu aktīvu īpatsvars, atbilstoši tirgus situācijai var svārstīties no 10% līdz 40%. Tas nozīmē, ka fiksēta ienesīguma, akciju un alternatīvo ieguldījumu proporcijas dažādos periodos var ievērojami atšķirties. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.

Papildu informācija

Etalona indekss

 • 22,50% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (konvertēts uz EUR)
 • 2,50% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (konvertēts uz EUR)
 • 18,00% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Year Bond Index (BERPG2 Index)
 • 18,00% Bloomberg Barclays EuroAgg Corporate 3-5 Year TR Index Value (LEC3TREU Index)
 • 14,40% J.P. Morgan Euro Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified Europe (JPEFEUR Index)
 • 14,40% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)
 • 7,20% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
 • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2023

 • INVL Fixed Income II level basket | 74,10%
 • INVL Equity & AI II level basket | 25,4%

INVL Fixed Income II level ieguldījuma groza sastāvs:

 • LITHGB 2.3 07/13/27 | LT0000650087 | 11,16 %
 • Xtrackers II EUR High Yield Co | XHYA GY | 7,81 %
 • ROMANI 3.624 05/26/30 | XS2178857954 | 6,38 %
 • BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE | LU1373035663 | 6,04 %
 • iShares J.P. Morgan USD EM Bon | IS3C GY | 4,68 %
 • MACEDO 1 5/8 03/10/28 | XS2310118893 | 3,90 %
 • INDON 1 07/28/29 | XS2366690332 | 3,78 %
 • LATVIA 0 3/8 10/07/26 | XS1501554874 | 3,72 %
 • MEX 2 3/8 02/11/30 | XS2444273168 | 3,13 %
 • LITHGB 0.4 04/17/24 | LT0000650053 | 2,88 %

INVL Equity & Al II level ieguldījuma groza sastāvs:

 • iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 19,26 %
 • iShares MSCI EM IMI ESG Screen | AYEM GY | 19,14 %
 • iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 14,69 %
 • CSIF IE MSCI USA ESG Leaders B | CSY2 GY | 8,91 %
 • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 8,04 %
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 5,38 %
 • iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 4,84 %
 • iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 4,53 %
 • Lyxor STOXX Europe 600 Banks U | BNK FP | 3,74 %
 • iShares Core MSCI Pacific ex-J | SXR1 GY | 2,65 %

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar UADB INVL Life  (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.