INVL Logo

Pensiju 2.līmeņa plānu rezultāti

INVL EKSTRA 47+

Dati par atlasīto periodu
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Pamatdati
Darbības sākums
2019-01-02
Pārvaldītājs
INVL Asset Management
Jaunākie dati
Datums
2023-05-25
Daļas vērtība
2,3775 EUR
Neto aktīvi
136.188.878,60 EUR
Vērtības izmaiņas
Dienas
+0,20 %
Mēneša
+0,97 %
Trīs mēnešu
+0,78 %
Gada
+0,96 %

 
 
 

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu politika. Līdz 50% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās un ieguldījumu fondos. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir, uzņemoties vidēju risku, iegūt lielāku peļņu. Šis plāns ir ieteicams ieguldītājiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

Informācija par ieguldījumu plānu

Ieguldījumu plāna dokumenti

Komisijas

  • Fiksētā komisija: 0.60 % gadā
  • Mainīgā komisija: līdz 0.50 % gadā

Svarīgi zināt

Izvēlieties ieguldījumu plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet ieguldījumu plāna dokumentus.

Ieguldījumi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānos, ko pārvalda INVL Asset Management. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, INVL Asset Management nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus “INVL Maksimālais 16+”, „INVL Ekstra 47+”, „INVL Komforts 53+”, „INVL Konservatīvais 58+” pārvalda IPAS „INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, biroja adrese: Rīga Kronvalda bulvāris 3-3 un juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management” birojā.