INVL Logo

INVL pensiju 2.līmeņa plānu rezultātu salīdzinajums

Izmaiņas (%) un vērtības, pamatojoties uz 2024-02-29 datiem
Pensiju plāna nosaukums
Dienas
Mēneša
Kopš gada sākuma
1 gads
3 gadi
5 gadi
Kopš dibināšanas
Neto aktīvu vērtība, EUR
INVL Maksimālais 16+
+0,39 %
+3,12 %
+5,32 %
+15,65 %
+19,99 %
+42,58 %
+46,58 %
24.699.405,12
INVL Ekstra 47+
+0,18 %
+1,67 %
+3,04 %
+11,88 %
+9,52 %
+26,39 %
+84,98 %
188.667.651,90
INVL Komforts 53+
+0,10 %
+1,02 %
+1,81 %
+9,82 %
+2,78 %
+14,98 %
+74,95 %
64.034.621,40
INVL Konservatīvais 58+
-0,05 %
+0,35 %
+0,79 %
+7,84 %
-2,35 %
+3,20 %
+82,86 %
74.183.245,80

Svarīgi zināt

Iepriekšējie ieguldījumu plāna rādītāji atspoguļo tikai darbības rezultātus jau pagājušajā laika posmā. Iepriekšējie rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība negarantē konkrētu ieguldījumu atdevi jeb ienesīgumu. Jaunākās ieguldījumu plānu daļu vērtības tiek publicētas vietnē www.invl.lv.

Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu veikšanu, jums pašam vai ar konsultanta palīdzību jāizvērtē izvēlētā ieguldījumu plāna ieguldījumu stratēģija, piemērojamās komisijas maksas, visi ar ieguldījumiem saistītie riski, kā arī rūpīgi jāizlasa ieguldījumu plāna noteikumi un ieguldītājiem paredzētās pamatinformācijas dokuments.