INVL Logo

Pensiju 3.līmeņa plānu rezultāti

PENSIJU PLĀNS “INVL MAKSIMĀLAIS 16+”

Dati par atlasīto periodu
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Pamatdati
Darbības sākums
2004-12-20
Pārvaldītājs
INVL Asset Management
Jaunākie dati
Datums
2024-02-28
Daļas vērtība
1,5259 EUR
Neto aktīvi
203.934,19 EUR
Vērtības izmaiņas
Dienas
-0,25 %
Mēneša
+3,07 %
Trīs mēnešu
+10,01 %
Gada
+15,71 %

Ieguldījumu stratēģija

Dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem mēs iesakām izvēlēties pensiju plānu “INVL Maksimālais 16+”, ar ieguldījumu daļu akcijās līdz pat 100 procentiem. Akciju kurss reizēm svārstās, un tas īstermiņā var izraisīt zaudējumus, bet ilgtermiņā ieguldījumi parasti ir ienesīgi.

 

Informācija par pensiju plānu

Pensiju plāna dokumenti

Komisijas

  • Pensiju fonda administrēšanas izmaksas: 0%
  • Līdzekļu pārvaldītāja komisija 0%
  • Turētājbankas komisija 0%
  • Iemaksu komisija no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 30%
    Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām, bet maksimāli 200 EUR. Sākot ar otro darbības gadu, iemaksu komisija netiek ieturēta.
  • Atskaitījumi Latvijas Bankai no iemaksām 0,245%

Svarīgi zināt

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi. Pirms parakstīt pensiju 3. līmeņa līgumu, izvērtējiet ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju plāna dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Uzkrājot pensiju 3. līmeņa plānos, Jūs uzņematies ieguldījumu risku. Pensiju plāna vērtība var palielināties un samazināties, un Jūs varat atgūt mazāk nekā esat ieguldījis. Iepriekšējie pensiju plāna ienesīguma rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus nākotnē. Kad līdz pensijas vecumam Jums ir atlikuši septiņi vai mazāk gadi, apsveriet iespēju ieguldīt konservatīvā ieguldījumu pensiju plānā (piemēram, INVL Komforts 53+).

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko piedāvā “INVL atklātais pensiju fonds”. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, “INVL atklātais pensiju fonds” nav atbildīgs par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Pensiju 3. līmeņa plānus “INVL Maksimālais 16+”, “INVL Ekstra 47+”, “INVL Komforts 53+”, “INVL Klasika” piedāvā AS “INVL atklātais pensiju fonds”, reģ.nr. 40003377918, adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Pensiju plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar pensiju plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai AS “INVL atklātais pensiju fonds” birojā.