INVL Logo

INVL Life

Jūsu jaunais partneris “INVL”

Somijas dzīvības apdrošināšanas kompānija “Mandatum Life Insurance Company Limited” (Mandatum Life) savu komercdarbību Baltijas valstīs nodeva Lietuvas kompānijai “INVL Life” UADB, kas ietilpst investīciju grupā “INVL”. “INVL” grupa tirgū darbojas jau 30 gadus. Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas bizness, kas tiek veikts caur filiālēm Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, tika pārņemts un visa Baltijas filiāļu darbinieku komanda pievienota INVL Life 2022. gada 1.jūlijā.  Mandatum turpina darboties un koncentrējas tikai uz Somijas tirgu.

Apvienojot “INVL” grupas 30 gadus ilgo pieredzi ieguldījumos un ziemeļvalstu dzīvības apdrošināšanas pieredzi un kompetences, kā arī tradīcijas Baltijas valstīs, mēs, “INVL” grupa, tiecamies palīdzēt cilvēkiem nodrošināt savu un tuvinieku finansiālo labklājību, un drošību dažādos dzīves gadījumos – piedāvājam dzīvības apdrošināšanas, ilgtermiņa ieguldījumu un pensiju uzkrājumu risinājumus.

Par„INVL Life”

No 2022.gada 1.jūlija viss Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas bizness Baltijas valstīs ir nodots “INVL” grupas kompānijai UADB “INVL Life” (INVL Life), kurai šī gada 8.martā Lietuvas banka izsniedza apdrošināšanas darbības licenci.

INVL Life pamatkapitāls ir 48 milj. eiro. Tas ir viens no lielākajiem pamatkapitāliem starp Baltijas valstīs reģistrētajām dzīvības apdrošināšanas sabiedrībām. Mēs raugāmies ilgtermiņa perspektīvā un esam izveidojuši tādu pamatkapitālu, kura apmērs ir pietiekams Mandatum Life Baltijas apdrošināšanas portfeļa pārņemšanai un turpmākai dzīvības apdrošināšanas komercdarbības pilnveidošanai.

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

valdes priekšsēdētāja Mandatum Life Lietuvas filiāles vadītāja

Rasa Kasperavičiūtė
Rasa Kasperavičiūtė

valdes priekšsēdētāja Mandatum Life Lietuvas filiāles vadītāja

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

valdes loceklis, “INVL Asset Management” finanšu daļas vadītājs

Vytenis Lazauskas
Vytenis Lazauskas

valdes loceklis, “INVL Asset Management” finanšu daļas vadītājs

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

valdes loceklis, ieguldījumu fonda “INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II” vadošais partneris

Martynas Samulionis
Martynas Samulionis

valdes loceklis, ieguldījumu fonda “INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II” vadošais partneris

Kas mainās?

Visi Mandatum Life klientu apdrošināšanas līgumi, kas noslēgti caur filiālēm Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, kuru biznesu pārņem INVL Life, tiek turpināti ar noteiktām izmaiņām saistībā ar ieguldījumu risinājumu maiņu.

Klientu izvēlētie ieguldījumu risinājumi, kas veido uzkrāto kapitālu, ir aizvietoti ar pēc iespējas līdzvērtīgiem INVL Life veidotajiem ieguldījumu risinājumiem.

Klientiem nav jāveic nekādas darbības saistībā ar izmaiņām ieguldījumu risinājumos, taču, pēc savas izvēles, ir iespēja pārdalīt uzkrāto kapitālu vai mainīt ieguldījumu plānu, nosūtot iesniegumu par izmaiņām.

BUJ

Kas notiks ar manu līgumu? Vai man ir jāveic kādas darbības?

Mandatum Life apdrošināšanas biznesa Baltijas valstīs pārņemšanas darījumu plānojam pabeigt ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. augustam, kad saņemsim nepieciešamās uzraugošo institūciju, Konkurences padomes un citu atbildīgo institūciju licences un atļaujas. Daļu no šīm atļaujām jau esam saņēmuši, atlikušās plānojam saņemt līdz darījuma noslēgšanas datumam.

Pēc darījuma noslēgšanas investīciju grupas “INVL” kompānija INVL Life, kurai jau ir licence darbībai apdrošināšanas jomā, pārņems visas Mandatum Life filiāļu Baltijas valstīs apdrošināšanas līgumu tiesības un saistības, kā arī turpinās darbu ar klientiem. Visi INVL Life pārņemtie Mandatum Life klientu apdrošināšanas līgumi būs spēkā saskaņā ar tajos norādītajiem noteikumiem, tāpēc klientiem nekādas darbības nav jāveic. Klienti, kuru līgumos ir iekļauti ieguldījumu risinājumi, pēc savas izvēles, var pārdalīt uzkrāto kapitālu vai mainīt ieguldījumu plānu, nosūtot iesniegumu par izmaiņām.

Detalizētu informāciju par apdrošināšanas līgumu nodošanu sniedzam gan publiskos paziņojumos, gan mājaslapā, kā arī sūtot klientiem personīgi pa e-pastu un / vai pa pastu.

Vai mainīsies mani apdrošināšanas līguma noteikumi?

Apdrošināšanas līgumiem piemērojamie apdrošināšanas noteikumi un cenrāži paliek spēkā līgumā noteiktajā kārtībā. Pēc biznesa pārņemšanas darījuma pabeigšanas apdrošinātājs un ieguldījumu programmu pārvaldītājs būs INVL Life. Tā pārņems visas Mandatum Life Baltijas filiāļu tiesības un pienākumus.

Mandatum Life klientu izvēlētie ieguldījumu risinājumi, kas veido uzkrāto kapitālu, tiks aizvietoti ar līdzvērtīgajiem INVL Life veidotajiem ieguldījumu risinājumiem. INVL Life saglabās lielāko daļu populārāko investīciju programmu, apvienojot līdzīgas stratēģijas virzienus. Mandatum Life ieguldījumu fondu daļu vienības tiks aizstātas ar INVL Life ieguldījumu fondu daļu vienībām. Daļu skaita izmaiņas būs saistītas ar ieguldījumu programmu vienību cenu atšķirībām. Daļu skaita izmaiņas neietekmēs uzkrātā kapitāla apjomu.

Par izmaiņām, kas ir saistītas ar ieguldījumiem, klienti tiek informēti personiski.

Vai varu iebilst pret apdrošināšanas līguma nodošanu INVL Life un to izbeigt? Ar kādiem nosacījumiem?

Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt apdrošināšanas līgumu, rakstiski paziņojot par to apdrošinātājam un iesniedzot apdrošinātāja pieprasītos dokumentus un informāciju.

Līgumi tiek izbeigti apdrošināšanas līgumam piemērojamos apdrošināšanas noteikumos noteiktajā kārtībā. Izbeidzot ieguldījumu vai dzīvības apdrošināšanas līgumu, apdrošinājuma ņēmējam tiek izmaksāta atpirkuma summa saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.

Kādas jaunas iespējas šis darījums paver man?

Pēc biznesa pārņemšanas darījuma noslēgšanas, kas notiks ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. augustam, Mandatum Life Latvijas un Lietuvas klientiem būs iespējams iegādāties investīciju grupas “INVL” attiecīgajā valstī tobrīd pieejamos ilgtermiņa uzkrājumu un investīciju risinājumus: no ieguldījumu un pensiju fondiem, individuālajiem portfeļiem līdz privātā kapitāla pakalpojumiem un citiem alternatīviem ieguldījumiem.

Esošajiem Mandatum Life ieguldījumu apdrošināšanas “Wealth Management Service” klientiem plānojam piedāvāt “INVL Family Office” pakalpojumus. Tie ietver ģimenes ieguldījumu līdzekļu stratēģijas sagatavošanu, trešo personu produktu un pakalpojumu analīzi, klienta interešu pārstāvību, nodokļu un mantojuma plānošanas risinājumus un citus ar finansiālo labklājību saistītus pakalpojumus.

Darbojoties trīs Baltijas valstīs, dalīsimies pieredzē ar klientiem, meklēsim labākos risinājumus viņu drošākas finanšu nākotnes nodrošināšanai un piedāvāsim piekļuvi vairākiem finanšu pakalpojumiem vienuviet.

Kur varēšu sekot līdzi savu apdrošināšanas līgumu statusam? Vai varēšu izmantot pašapkalpošanās un citus portālus arī turpmāk?

Uzturēsim un attīstīsim esošās Mandatum Life klientu apkalpošanas platformas, lai nodrošinātu ērtu un augstākajiem apkalpošanas standartiem atbilstošu klientu apkalpošanu. Tāpat centīsimies piedāvāt klientam, kurš saņem vairākus dažādus pakalpojumus, pēc iespējas vienkāršāku un ērtāku veidu, kā piekļūt pakalpojumiem un informācijai par tiem. Par visām iespējamajām izmaiņām klientus informēsim, izmantojot viņu iepriekš izvēlēto saziņas veidu.

Kas notiks ar automātiskajiem maksājumiem (e-rēķiniem)?

Šobrīd intensīvi strādājam pie šī jautājuma un darām visu iespējamo, lai samazinātu neērtības e-rēķinu īpašniekiem. Sīkāka informācija tiks sniegta vēlāk www.invl.lv, www.mandatumlife.lv un, ja būs nepieciešamas papildu darbības, mēs informēsim klientus personīgi. Jums šobrīd nekādas darbības nav  jāveic.

Kur varu vērsties, ja man ir jautājumi?

Jums, kā Mandatum Life klientam, konsultants paliek tas pats.

 

Vairāk informācijas varat uzzināt, sazinoties ar Mandatum Life:

  • Klātienē Kronvalda bulvārī 3-3, Rīga, LV-1010, Latvija;
  • Pa tālruni 67503333;
  • Rakstot uz e-pasta adresi: [email protected].

Ja jums ir jautājumi par investīciju grupas “INVL” pakalpojumiem, varat sazināties ar klientu konsultantiem šādos veidos:

Pensiju produkti Latvijā: