INVL Logo

Par INVL

Kopš dibināšanas 1991. gadā, Invalda INVL ir veiksmīgi noslēgusi daudzus pirkšanas, pārdošanas un kapitāla piesaistīšanas darījumus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 2 miljardus eiro.

1991. gads

Darbību uzsāk Invalda INVL – pirmā privātā kapitāla ieguldījumu pārvadīšanas sabiedrība Lietuvā, kurā ietilpst aktīvu pārvaldīšanas sabiedrība INVL Asset Management.

Vairāk kā 300 000

Mūsu klienti – fiziskas un juridiskas personas no septiņām Eiropas valstīm, kas ir uzticējuši INVL aktīvu pārvaldes un dzvības apdrošināšanas grupas uzņēmumiem pārvaldīt savus aktīvus.

2 miljardi €

Invalda INVL grupas uzņēmumiem pārvaldībā uzticēto aktīvu kopējā vērtība.

Mūsu pieredze

Aktīvu pārvaldes un  dzīvības apdrošināšanas grupa Invalda INVL ir saņēmusi atzinību par nozīmīgu ieguldījumu vietējā kapitāla tirgus attīstībā. Invalda INVL akcijas NASDAQ Baltijas biržā tiek tirgotas kopš 1995. gada, bet INVL Technology, INVL Baltic Farmland un INVL Baltic Real Estate akcijas – kopš 2014. gada.

Invalda INVL grupa pašlaik pārvalda vairāk nekā 20 ieguldījumu fondus un pensiju fondus Lietuvā un Latvijā (2. un 3. pensiju līmenis), kā arī privātos finanšu instrumentu portfeļus. Grupas uzņēmumam INVL Asset Management Lietuvā pieder 51% no aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma Mundus.

2014. gadā Invalda INVL Lietuvā iegādājās MP Pension Funds Baltic un Finasta Asset Management, bet 2015. gada sākumā iegādājās Finasta Asset Management Latvijā. Pēc visu Invaldas INVL grupas uzņēmumu INVL Asset Management, MP Pension Funds Baltic un INVL Funds apvienošanās pabeigšanas 2015. gada oktobrī, uzņēmums tagad darbojas ar nosaukumu INVL Asset Management. 2015. gadā tika izveidota finanšu starpniecības firma INVL Finasta. Tā specializējas “wealth management” pakalpojumu sniegšanā.

2022. gada 1. jūlijā grupas uzņēmums INVL Life pārņēma Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas uzņēmējdarbību, kas darbojas caur filiālēm Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Ievērojot Eiropas Savienības likumdošanas prasības, Grupas aktīvu pārvaldes uzņēmumu darbību licencē un uzrauga Lietuvas un Latvijas finanšu regulatori.

Kam mēs ticam?

 

Ikviens ir svarīgs

Mēs novērtējam katru klientu, kolēģi, partneri un akcionāru. Mēs uzskatām, ka tikai atvērta pieeja un ieskats ikviena vajadzībās un idejās var sniegt panākumus un augstas kvalitātes risinājumus.

Vienmēr kustībā

Katru dienu mēs esam pilni apņēmības darīt labāk un sasniegt vairāk. Pārmaiņas un izaicinājumi sniedz mums enerģiju. Tie mudina mūs būt radošiem, aktīviem un pārspēt sevi.

Pārdomāti lēmumi

Mums uzticētā klientu aktīvu vērtība ir milzīga, tāpēc mēs godprātīgi ievērojam noteiktos noteikumus, vienmēr izsveram riskus un rīkojamies godīgi un izsvērti.

Mūsu attieksme

Mēs tiecamies padarīt ieguldījumu procesu pēc iespējas skaidrāku. Tāpēc mēs strādājam kopā ar klientiem, lai rastu labākos risinājumus, ņemot vērā viņu toleranci attiecībā uz ieguldījumu risku un vēlamo ienesīgumu.

Mēs koncentrējamies uz tiem ieguldījumu veidiem un reģioniem, kurus labi pazīstam, un esam apņēmušies pastāvīgi profesionāli pilnveidoties. Mēs priecājamies, ka varam izmantot arī globāli pārbaudītus risinājumus savā darbībā.

Cenšoties veicināt ieguldījumu kultūru, mēs esam izstrādājuši Lietuvas investīciju indeksu – pirmo šāda veida indeksu Lietuvas vēsturē. Tas parāda, kā kopš 1996. gada ir mainījusies ieguldījumu atdeve četrās galvenajās aktīvu klasēs.