INVL Logo

INVL Private Equity Fund II

Tiesiskā forma Slēgts privātā kapitāla ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi uzņēmumos, kuriem ir potenciāls kļūt par līderiem Baltijas valstīs un Polijā, cenšoties panākt ieguldītājiem pievilcīgu, riskam atbilstošu peļņu.
Darbības sākums 2024. gada 10. aprīlis. Paredzētais fonda darbības ilgums ir 10 gadi, sākot no pirmā izplatīšanas posma beigām. Ieguldījumu periods sāksies pēc paziņojuma par pirmā izplatīšanas posma beigām.

INVL Private Equity Fund II (turpmāk – Fonds) stratēģija ir izmantot izdevīgas iespējas Baltijas valstīs un Polijā, lai ieguldītu līdzekļus vidēja lieluma uzņēmumos, kuriem pēc papildu kapitāla ieguldīšanas ir potenciāls kļūt par līderiem savā nozarē reģionā, tādējādi nodrošinot ieguldītājiem pievilcīgu, riskam atbilstošu peļņu. Fonds var ieguldīt arī uzņēmumos, kas kotēti jebkurā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstī. Fonds koncentrēsies uz kontrolpaketi ar ievērojamu mazākuma daļu un aktīvi piedalīsies ieguldījumu pārvaldībā, lai ilgtermiņā ievērojami palielinātu kapitāla vērtību. Fonda mērķis būs diversificēts 10-12 ieguldījumu portfelis, sniedzot kapitālu mērķa uzņēmumiem, kas ilgstoši darbojas tirgū, kā arī veicot uzņēmumu izpirkšanas un ieguldījumus.

Fonds ieguldīs vienā portfeļa ieguldījumā no 15 miljoniem līdz 35 miljoniem eiro, tomēr, ja būs ievērojams vērtības pieauguma potenciāls ar papildu ieguldījumiem, tas varēs veikt mazākus sākotnējos kapitāla ieguldījumus un atkarībā no Fonda galīgā apjoma varēs veikt arī lielākus kapitāla ieguldījumus. Mērķa portfeļa uzņēmumu vērtība būs no 30 miljoniem euro līdz 150 miljoniem euro.