INVL Logo

Pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni

Kā tiek uzkrāti līdzekļi pensiju 2. līmeņa plānos?

Valsts fondētā pensiju shēma jeb pensiju 2. līmenis Latvijā darbojas kopš 2001. gada.

Valsts Fondētā pensiju shēma paredz, ka daļa no sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek uzkrāta un ieguldīta finanšu un kapitāla tirgū, tādējādi nodrošinot ikvienam šī līmeņa dalībniekam iespēju iegūt lielāku pensiju vecumdienās.

Ja esat dzimis laika posmā no 02.07.1951. līdz 01.07.1971., tad pensiju 2. līmenim varat pievienoties brīvprātīgi, bet pēc 01.07.1971. dzimušajiem dalība pensiju 2. līmenī ir obligāta.

Atcerieties – pensiju 2. līmeņa nauda nav bezpersoniska – tas ir uzkrājums, kas ir veidots no Jūsu nodokļos nomaksātās naudas. Pensiju 2. līmenī tiek novirzīti 6% no strādājošā bruto algas.

Pensiju 2. līmeņa līdzekļi tiek ieguldīti dažādos finanšu instrumentos, balstoties uz Jūsu izvēlētā pensiju plāna stratēģijas.

Pensiju 2. līmenim novirzītos līdzekļus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra reģistrē katra dalībnieka personīgajā pensiju 2. līmeņa kontā un pārskaita uz izvēlēto pensiju plānu.

 

Reģistrēties konsultācijai

 

 

Kāpēc ir izdevīgi uzkrāt pensiju 2. līmenī?

Lielāka pensija

Pensiju 2. līmenī uzkrātais kapitāls veidos būtisku Jūsu nākotnes pensijas sastāvdaļu. Nauda, ko jūs uzkrājat pensiju plānā, tiek ieguldīta. Ilgtermiņā, pieaugot finanšu tirgiem, nopelnītie procenti palielina Jūsu uzkrāto aktīvu vērtību un pasargā ieguldījumus no inflācijas.

Brīva izvēle

Reizi kalendārajā gadā Jūs varat  mainīt savu izvēlēto pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldītāju, bet ieguldījumu plānu 2 reizes gadā (viena pārvaldītāja ietvaros).

Uzkrājums ir mantojams

Aktīvi, kas uzkrāti pensiju 2. līmenī, ir mantojami. Jūs varat izvelēties mantošanas veidu (ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā, pievienot citas personas pensiju 2. līmeņa kapitālam vai nodot mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā), aizpildot pieteikumu portālā www.latvija.lv

Jūs varat mainīt savu 2. līmeņa ieguldījumu plānu dažu minūšu laikā!

Pieteikties INVL pensiju 2. līmenim varat tiešsaistē – tas ir vienkārši!

Pieteikties

Jūsu vecumam piemērots pensiju plāns

Lai iegūtu optimālu ieguldījumu atdevi, ieteicams izvēlēties 2. līmeņa ieguldījumu plānu, ņemot vērā Jūsu vecumu. Jaunākiem cilvēkiem ieteicams izvēlēties plānus, kas vairāk iegulda akcijās, savukārt gados vecākiem pensiju plānu dalībniekiem ieteicams izvēlēties plānus ar lielāku obligāciju daļu un mazāku akciju daļu.

Tādējādi, sasniedzot noteiktu vecumu, pensiju plāns būtu jāmaina uz mazāk riskantu. Pārbaudiet, kurš ieguldījumu plāns atbilst Jūsu vecumam, lai uzkrātie līdzekļi un ieguldījumi tiktu pārvaldīti efektīvi.

Attēlam ir informatīvs raksturs. Ar ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzēto pamatinformāciju var iepazīties šeit.

Kā sākt uzkrāt pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānā kopā ar INVL?

Izvēlieties piemērotu 2. līmeņa plānu, pamatojoties uz savu vecumu

Ciparu indekss norāda ieteicamo ieguldījumu plāna dalībnieku vecumu:

INVL Maksimālais 16+
INVL Ekstra 47+
INVL Komforts 53+
INVL Konservatīvais 58+

Piesakieties pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam

Pieteikties 2. līmeņa plānam Jūs varat portālā www.latvija.lv tikai dažu minūšu laikā, pieslēdzoties ar saviem internetbankas datiem.

Sekojiet līdzi rezultātiem

Sekojiet līdzi Jūsu izvēlētā 2. līmeņa ieguldījumu plāna ienesīgumam portālā www.manapensija.lv vai apskatot savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu www.latvija.lv

Kā tiek investēti pensiju 2. līmeņa aktīvi?

Kas notiek ar Jūsu aktīviem pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānā?

INVL pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni tiek pārvaldīti saskaņā ar dzīves cikla stratēģiju. Jums ir viegli izvēlēties pensiju plānu, jo tie ir veidoti, ņemot vērā dalībnieku vecumu. Izvēloties sev piemērotu ieguldījumu plānu, ņemiet vērā vecuma indeksu, kas norādīts pie ieguldījumu plāna nosaukuma.

18 gadus pirms pensijas vecums sasniegšanas, dzīves cikla ieguldījumu plāni sāk samazināt risku, samazinot akciju daļu un palielinot obligāciju daļu attiecīgajā ieguldījumu plānā. Turklāt, Jūs varat mainīt ieguldījumu plānu viena pārvaldītāja ietvaros 2 reizes gadā, bet pārvaldītāju – vienu reizi kalendārajā gadā.

Pensiju 2. līmeņa plānu ienesīguma rādītāji

Uzziniet vairāk par INVL ieguldījumu plāniem!

Pensiju 2.līmeņa plānu daļas vērtības

Vai vēlaties mainīt savu ieguldījumu plānu?

Pieteikties pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānam Jūs varat portālā www.latvija.lv, pieslēdzoties ar saviem internetbankas datiem. Vai arī reģistrējieties konsultācijai pie mūsu konsultantiem!

Reģistrēties

Biežāk uzdotie jautājumi par pensiju 2. līmeni

Es uzkrāju ieguldījumu plānā, kuru pārvalda cits uzņēmums. Vai es varu kļūt par INVL klientu?

Jūs varat brīvi izvēlēties pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu. Vienu reizi kalendārajā gadā Jūs varat mainīt izvēlēto līdzekļu pārvaldītāju, bet ieguldījumu plānu varat mainīt 2 reizes gadā (viena pārvaldītāja ietvaros). Mainīt pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu Jūs varat portālā www.latvija.lv.

Kā es varu zināt, kādu 2. līmeņa ieguldījumu plānu esmu šobrīd izvēlējies?

To var noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieslēdzoties ar saviem internetbankas datiem.

Kur tiek ieguldīti pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu līdzekļi?

Balstoties uz ieguldījumu plāna stratēģiju, INVL pārvaldītie plāni iegulda akcijās un citās riskantākās aktīvu klasēs (piemēram, nekustamais īpašums vai citi alternatīvi aktīvi), kā arī obligācijās. Kamēr plānu dalībnieki ir jauni (jaunāki par 47 gadiem), ieteicams izvelēties ieguldījumu plānu, kas iegulda līdz 100% akcijās un riskantos aktīvos. Bet ar laiku samazināt akciju ieguldījumu daļu, dodot priekšroku ieguldījumiem obligācijās. Lai arī akciju vērtība ir nepastāvīgāka, ilgtermiņā tās ļauj nopelnīt vairāk. Bet ieguldījumu obligācijās riska līmenis ir zemāks un tas samazina uzkrāto aktīvu vērtības svārstības, dalībniekiem tuvojoties pensijas vecumam.

Investējot akcijās, INVL meklē iespējas globālā mērogā, lai visā pasaulē pēc iespējas efektīvāk atkārtotu kapitāla atdevi un tādējādi palielinātu dalībnieku aktīvus savos ieguldījumu plānos. Turklāt līdz pat piektajai daļai šo ieguldījumu tiek veikti Baltijas valstīs, kā arī Centrālā un Austrumeiropā, kur mūsu mērķis ir iegūt lielāku peļņu nekā tas iespējams citur. Tikmēr ieguldījumu plānos, kuru dalībnieki tuvojas pensijas vecumam, mūsu mērķis ir saglabāt uzkrātos aktīvus un pasargāt tos no inflācijas, tādējādi tajos dominē tiešās investīcijas obligācijās.

Šis ieguldījumu modelis ļauj mums nodrošināt ļoti plašu kapitāla (akciju) ieguldījumu klāstu un izmantot nepietiekami novērtētus uzņēmumus vai nekustamo īpašumu mūsu reģionā, savukārt ieguldījumi obligācijās ir efektīvāki salīdzinājumā ar ieguldījumiem, izmantojot obligāciju fondus. Katra ieguldījumu plāna struktūru Jūs varat apskatīt attiecīgajos pārskatos.

Kādi soļi jāveic pensiju 2. līmeņa dalībniekam, lai nodotu savu uzkrājumu mantošanai?

Jums ir jāpieslēdzas portālam www.latvija.lv. Norādot mantinieku, ir šādas iespējas:

1. Iesniegumā norādīt mantinieku, kura pensiju 2. līmeņa kapitālam tiks pievienots Jūsu pensiju 2. līmeņa uzkrājums Jūsu nāves gadījumā;
2. Iesniegumā norādīt, ka Jūsu pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks mantos Civillikumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā mantiniekam/iem būs iespēja saņemt uzkrātā kapitāla izmaksu (uz kontu).
3. Iesniegumā norādīt, ka Jūsu pensiju 2. līmeņa uzkrājums jāieskaita Valsts pensiju speciālajā budžetā un jāņem vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju bijušajiem ģimenes locekļiem.

Ja netiek veikta nekāda izvēle, tad Jūsu pensiju 2. līmeņa kapitāls Jūsu nāves gadījumā tiks ieskaitīts Valsts pensiju speciālajā budžetā.

Kādas komisijas maksas tiek piemērotas pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos?

Likumdošana nosaka pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāniem piemērojamo komisiju maksimālo apmēru. Parasti tiek ieturēta atlīdzība par plāna pārvaldi – maksājuma pastāvīgā daļa un mainīgā daļa. Katram ieguldījumu plānam tā var atšķirties un to ietekmē tas, cik daudz darba resursu ieguldījumu plāna pārvaldīšanas sabiedrībai ir nepieciešams ieguldīt konkrētā plāna darbības nodrošināšanai. Ar komisijas maksu apmēru Jūs varat iepazīties ieguldījumu plāna dokumentos.

Vai pensiju 2. līmeņa uzkrājums ir drošībā?

Pastāv stingra uzraudzība, tādēļ nav jāuztraucas par līdzekļu drošību.
Pensiju 2. līmeni administrē (uzrauga) Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, kas katram pensiju 2. līmeņa dalībniekam ir izveidojusi kontu, kurā tiek reģistrētas visas pensiju 2. līmeņa iemaksas, pensiju plānu maiņas un pensiju plāna nopelnītais.
Savukārt, uzkrājuma pārvaldīšanu jeb līdzekļu ieguldīšanu vērtspapīros veic Latvijas Bankas licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, kuras pēc likumdošanā noteiktajiem kritērijiem ir izveidojušas pensiju 2. līmeņa plānus un izvieto pensiju plānu līdzekļus vērtspapīros.
Visām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām ir izraudzītas turētājbankas, kas ikdienā uzrauga pensiju plānu līdzekļu noteikumiem atbilstošu izvietojumu vērtspapīros. Turklāt turētājbankām pensiju plānu līdzekļi ir jāglabā ārpus bankas bilances, kas nozīmē to, ka, ja arī bankai rastos finanšu grūtības, pensiju 2. līmeņa nauda nevar pazust.

Kāda ir pensiju 2. līmeņa izmaksas kārtība?

Sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu (65 gadi), Jums būs iespējams – pievienot savu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pensiju 1. līmenim un saņemt ikmēneša pensijas izmaksu vai iegādāties “mūža polisi”. Pensiju 2. līmeņa dalībnieks var noslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību, tad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaitīs dalībnieka uzkrāto kapitālu šai apdrošināšanas sabiedrībai un uzkrājuma izmaksa notiks saskaņā ar polises noteikumiem.
Plašāka informācija pieejama VSAA mājas lapā.

Atbildīgi ieguldījumi

Kopš 2017. gada mēs esam daļa no ANO atbalstītā Atbildīgu ieguldījumu principu (PRI) tīkla. Mēs cenšamies piemērot organizācijas atbalstītos principus mūsu ieguldījumu darbībās, jo uzskatām, ka ilgtermiņa ieguldījumu rezultāti iet roku rokā ar atbildību.

Mēs izvērtējam riskus un iespējas, kas saistītas ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem, analizējot un pārraugot mūsu ieguldījumus. Izmantojot balsstiesības portfeļa uzņēmumos, mēs ņemam vērā arī vides, sociālos un pārvaldības (ESG) faktorus. Mēs uzskatām, ka šī pieeja mūsu ieguldītājiem sniedz ilgtermiņa ieguvumus un vērtību.

Svarīgi zināt

Izvēlieties ieguldījumu plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet ieguldījumu plāna dokumentus.

Ieguldījumi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos, ko pārvalda INVL Asset Management. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, INVL Asset Management nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus “INVL Maksimālais 16+”, „INVL Ekstra 47+”, „INVL Komforts 53+”, „INVL Konservatīvais 58+” pārvalda IPAS „INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management” birojā.