INVL Logo

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Tiesiskā forma
INVL Alternative Assets Umbrella Fund apakšfonds, slēgtā jumta ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Fonds veic ieguldījumus INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, apakšfondā – INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II
Darbības sākums 2020. gada 14. oktobris
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors
Informācija par fondu https://invl.lv/par-fondu/

Pamatinformācijas dokuments

Papildu informācija par fondu (angļu valodā) https://invlsustainable.com/en/