INVL Logo

Kas Jums būtu jāzina par pensiju uzkrājumiem?

Veidojiet nākotni drošu!

Vai spējat iztēloties savu dzīvi ar trīs reizes mazākiem ienākumiem? Diemžēl tā var notikt, aizejot pensijā. Saskaņā ar prognozēm, vidējā valsts nodrošinātā pensija varētu veidot tikai aptuveni 30% no Jūsu pirms pensijas ienākumiem. Lai justos ērti pensijā, būtu nepieciešami vismaz 70 līdz 80%. Jūs varat sasniegt šo mērķi, uzkrājot visos trīs pensiju līmeņos.

Pensiju 2. un 3.līmeņa plānos uzkrātie aktīvi tiek ieguldīti daudzu uzņēmumu akcijās un obligācijās visā pasaulē. Jūsu ieguldījumus pārvalda profesionāli speciālisti, bet pensiju plānu aktīvi tiek atdalīti no tā uzņēmuma aktīviem, kurš tos pārvalda, tāpēc pensiju fondi nevar bankrotēt.

 

449 €


Vidējais izmaksāto pensiju apmērs 2022. gadā

3 pensiju līmeņi, lai uzkrātu vairāk

1. līmenis
Valsts nodrošinātā pensija (jeb 1. pensiju līmenis), ko saņem sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēji, kuriem ir nepieciešamais darba stāžs un kuri ir sasnieguši valstī noteikto pensijas vecumu. 1. pensiju līmeņa apmēru ietekmē nodarbināto un pensionāru attiecība, kā arī ekonomiskā situācija valstī.

2. līmenis
Daļa no sociālajām iemaksām tiek novirzīta pensiju 2. līmenim un ieguldīta katra dalībnieka izvēlētajā pensiju 2. līmeņa plānā. Ieguldīšana finanšu tirgos ļauj pasargāt uzkrājumu no inflācijas un palielināt tā vērtību. Līdzekļus var saņemt, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu.

3. līmenis
Papildu, brīvprātīga uzkrāšana no personīgajiem līdzekļiem. Uzkrāt vienlaicīgi ir iespējams vairākos pensiju plānos vai pat vairākos pensiju fondos. Šie līdzekļi, līdzīgi kā pensiju 2. līmenī, tiek ieguldīti finanšu tirgos. Pensiju 3. līmeni var saņemt, sasniedzot 55 gadu vecumu.

Ar valsts nodrošināto pensiju nepietiks? Uzkrājiet papildus!
Piesakieties konsultācijai!

Reģistrēties

Kādēļ ir vērts uzkrāt pensiju fondos?

Cienīga pensija

Ieguldījumu ilgtermiņa efekts ļauj pārsniegt inflāciju un uzkrāt vairāk. Augot tirgiem, procentus pelnošie aktīvi arī aug un kopējā uzkrājumu summa palielinās ne tikai no ieguldītās summas, bet arī no nopelnītajiem procentiem. Tāpēc, jo agrāk sāksiet uzkrāt, jo vairāk Jūs varat nopelnīt savai pensijai.

 

Valsts atbalsts

Ja Jūs uzkrājat pensiju 3. līmeņa plānā, valsts sniedz nodokļu atvieglojumus. Pensiju 3. līmeņa dalībnieki var saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu par iemaksām pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nepārsniedz 10% no personas gada bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

 

Mantošana

Pensiju 2. un 3. līmeņa plānos uzkrātie līdzekļi ir mantojami.
Pensiju 3. līmeņa līgumā Jūs varat norādīt mantinieku, bet sava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma mantošanas izvēli Jūs varat veikt portālā www.latvija.lv

3 padomi, kas jāņem vērā, uzkrājot pensijai

Atlieciet vismaz 10 līdz 15% no saviem ienākumiem

Vai esat nolēmis uzkrāt nākotnei? Vispirms izlemiet, cik lielu pensiju vēlaties. Ja Jūs plānojat saņemt 70 līdz 80% no esošajiem ienākumiem, būs nepieciešams uzkrāt gan pensiju 2., gan 3. līmeņa plānos. Tiek lēsts, ka personai, kas jaunāka par 30 gadiem, ir jāatliek 10% no saviem ienākumiem, bet sākot no 30 gadu vecuma – aptuveni 15%, un vēl vairāk, ja jūs nolemjat sākt uzkrāt pensijai tikai sasniedzot 40 gadu vecumu. Izrunājiet ar savu finanšu konsultantu, cik būtu nepieciešams novirzīt uzkrājumiem.

Sāciet krāt pēc iespējas agrāk

Laika gaitā naudas vērtība var samazināties, tāpēc prātīgāk ir ne tikai uzkrāt, bet arī ieguldīt. Jo ilgāk jūs ļausiet savai naudai “strādāt” pensiju plānā, jo vairāk jūs varēsiet uzkrāt savai nākotnei.

Kādā veidā? Papildus ienākumus veido salikto procentu efekts: procenti tiek pelnīti ne tikai no pensiju plānā iemaksātās summas, bet arī par nopelnītajiem procentiem. Citiem vārdiem sakot, Jūsu aktīvi fondā sastāv no iemaksām, procentiem un procentu procentiem. Un jo ilgāk Jūs uzkrājat, jo lielāka summa veidosies.

Maksimāli izmantojiet valsts sniegtos atvieglojumus

Valsts atbalsta tos, kuriem rūp viņu nākotne. Ja Jūs uzkrājat pensiju 3. līmenī, valsts sniedz iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļu atmaksu par iemaksām pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanas līgumiem (ar līdzekļu uzkrāšanu), kas kopā nepārsniedz 10% no personas gada bruto ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 EUR gadā.

 

 

Pieteikties pensiju plānam tiešsaistē – tas ir vienkārši!

Reģistrējieties konsultācijai un mēs Jums izstāstīsim, kā to izdarīt!

Reģistrēties

Jau uzkrājat?

Pievienojieties INVL Klientu portālam un sekojiet līdzi saviem uzkrātajiem aktīviem.

 

INVL Klientu portāls

Kāpēc ir vērts uzkrāt kopā ar INVL?

Uzticamība

Kopš pensiju sistēmas darbības sākuma 2002.gadā, mēs nepārtraukti strādājam savu klientu interesēs.

Specializācija

Mēs strādājam tikai un vienīgi ar ieguldījumiem, tāpēc īpašu uzmanību pievēršam pensiju fondiem.

Pieejamība

Mēs spējam sniegt saviem klientiem personisku attieksmi un individuālas konsultācijas

Vēlies uzzināt vairāk par INVL

 
Uzzini vairāk par mums

Kā pieteikties pensiju 2. vai
3. līmenim?

Aicinām Jūs uz konsultāciju!

Reģistrēties konsultacijai

Svarīgi zināt

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju plāna dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Ieguldījumi 2. un 3. līmeņa pensiju plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pensiju plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko pārvalda IPAS “INVL Asset Management” vai piedāvā AS “INVL atklātais pensiju fonds”. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, INVL Asset Management un INVL atklātais pensiju fonds nav atbildīgi par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus “INVL Maksimālais 16+”, „INVL Ekstra 47+”, „INVL Komforts 53+”, „INVL Konservatīvais 58+” pārvalda IPAS „INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management” birojā.

Pensiju 3. līmeņa plānus “INVL Maksimālais 16+”, “INVL Ekstra 47+”, “INVL Komforts 53+”, “INVL Klasika” piedāvā AS “INVL atklātais pensiju fonds”, reģ.nr. 40003377918, biroja adrese: Rīga, Kronvalda bulvāris 3-3 un juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Pensiju plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar pensiju plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai AS “INVL atklātais pensiju fonds” birojā.