INVL Logo

INVL Family Office pakalpojumi

Finanšu plānošana

Balstoties uz klienta pašreizējo situāciju, nākotnes plāniem un vēlmju precīzu izpratni, mēs izstrādājam visaptverošu finanšu plānu dzīvei vai pat nākamajām paaudzēm, tostarp risku pārvaldību. Pamatojoties uz šo plānu, izstrādājam pielāgotu ieguldījumu aktīvu stratēģiju un taktiskos risinājumus, kas palīdzēs to īstenot.

Finanšu plāns tiek regulāri pārskatīts un, ja nepieciešams, koriģēts.

Finanšu instrumentu portfeļu diskrecionārā pārvaldība

Finanšu tirgi ieguldītājiem piedāvā iespēju ievērojami palielināt savu kapitālu. Taču tie ir sarežģīti un prasa daudz specifisku zināšanu, prasmju un pieredzes.

Mēs esam profesionāļi un atbildīgi uzraugām mums uzticētos ieguldītāju aktīvus. Pārzinot klientu vajadzības un mērķus, mēs ikdienā pieņemam lēmumus un regulāri informējam klientus par tirgus izmaiņām.

Trešo pušu produktu un pakalpojumu analīze un atlase

Mēs sadarbojamies ar lielāko investīciju komandu Baltijas reģionā, kas palīdz mums izvērtēt, vai iespējamie instrumenti atbilst mūsu vērtībām un klientu vajadzībām. Tādējādi mēs varam sniegt saviem klientiem objektīvu informāciju par gandrīz visiem šobrīd tirgū pieejamajiem ieguldījumu risinājumiem.

Mēs neaprobežojamies tikai ar standarta produktiem un pakalpojumiem (pensiju fondi, kopieguldījumu fondi, portfeļu pārvaldība), sarežģītiem risinājumiem (nekustamā īpašuma un alternatīvie ieguldījumu fondi) vai ekskluzīviem privātiem akciju un obligāciju piedāvājumiem.

Mums ir pieejami daudzi kontakti, kas nepieciešami, lai pavērtu plašākas iespējas un apmierinātu klientu daudzveidīgās vajadzības.

Nodokļu un juridisko pakalpojumu analīze un izvēle

Mēs zinām, ka ieguldījumu lēmumi ir cieši saistīti ar nodokļu un juridisko plānošanu. Mēs sadarbojamies ar vairākiem partneriem, kas specializējas dažādās jomās. Tā kā katra klienta situācija ir unikāla, mēs palīdzēsim Jums atrast labāko pieeju un labāko veidu, kā to īstenot praksē.

Tāpat mēs bez maksas apstrādājam klientu nodokļu deklarācijas.

 

Ieguldījumu kontu konsolidācija

Tāpat kā ārsti pārbauda visu ķermeni, arī mēs, pārraugot klientu ieguldījumu aktīvus, cenšamies saskatīt kopainu, ko cilvēki tik bieži palaiž garām zināšanu, pieredzes vai laika trūkuma dēļ. Tādējādi klienti ne tikai pieņem labākus ieguldījumu lēmumus, bet arī nodrošina saviem aktīviem profesionālu riska pārvaldību.

Ģimenes pārvaldība: ģimenes konstitūcija, sanāksmes un mantošanas plānošana

Arvien biežāk mēs konstatējam, ka mūsu klientiem ir pienācis laiks nodot savu pieredzi un uzkrāto kapitālu nākamajām paaudzēm. Mēs esam vieni no pirmajiem Lietuvā, kas kopā ar saviem klientiem izstrādā ģimenes konstitūciju – vienošanos, kurā izklāstītas ģimenes locekļu tiesības un pienākumi ģimenes aktīvu pārvaldībā un noteikts ģimenes attīstības virziens. Pateicoties šīm zināšanām un pieredzei, mēs varam palīdzēt veidot ieguldījumu veidošanas, pārvaldīšanas un mantošanas tradīcijas Jūsu ģimenes lokā. Mēs esam arī gatavi iepazīstināt Jūs ar pasaules praksi un palīdzēt ieviest aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu uzsāktā darba nepārtrauktību.

Mēs atrodam pareizos risinājumus, vispirms izvērtējot Jūsu pašreizējo situāciju, plānus un ieceres. Ja nepieciešams, piesaistām juridiskos un nodokļu plānošanas partnerus un ārvalstu finanšu iestādes. Šādā veidā mēs izstrādājam un saskaņojam individuālu stratēģiju ar nepārtrauktu profesionāļu komandas atbalstu, kas ievēro labākās prakses principus.