INVL Logo

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Tiesiskā forma Atvērtais ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem INVL Partner Global Real Estate Fund I
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi augstas kvalitātes nekustamajā īpašumā (birojos, mazumtirdzniecības, daudzdzīvokļu ēkās u.c.) kā daļa no portfeļa ieguldījumiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos vai citu pārvaldītāju pārvaldītos fondos Eiropā un ASV.
Darbības sākums 2024. gada 10. janvāris
Informācija par fondu Pamatinformācijas dokuments
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors

Fonda mērķis ir panākt ieguldītāju Fondā ieguldītā kapitāla ilgtermiņa vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot stabilu peļņu no Fonda aktīviem. Šo ieguldījumu mērķi Fonds plāno sasniegt, iegādājoties, turot un atsavinot daļas Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos vai citos pārvaldnieku pārvaldītos fondos Eiropā un ASV, kas iegulda augstas kvalitātes nekustamajā īpašumā (birojos, mazumtirdzniecības, daudzdzīvokļu ēkās utt.).

Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi ir vērsti uz tādu nekustamā īpašuma aktīvu portfeļa iegādi, kas gūst stabilus ienākumus. Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki cenšas diversificēt portfeli atkarībā no ieguldījumu objektu atrašanās vietas, īpašuma veida, lieluma, nomas termiņa, nomnieka profila un citiem diversifikācijas aspektiem.