INVL Logo

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Fonda vienību izplatītājsUAB FMI INVL Financial Advisors

Tiesiskā forma
INVL Alternative Assets Umbrella Fund apakšfonds, slēgtā jumta ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi pamatinfrastruktūrā kā daļa no portfeļa ieguldījumiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos
Darbības sākums 2021. gada 17. novembris
Informācija par fondu Pamatinformācijas dokuments
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors

Apakšfondā mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot regulārus ienākumus no apakšfonda aktīviem dividenžu veidā. Apakšfonds plāno sasniegt šo ieguldījumu mērķi, netieši iegādājoties, turot un atsavinot līdzdalību kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda pamatinfrastruktūrā.

Apakšfonda ieguldījumu portfeli veido kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuru ieguldījumu stratēģija ir vērsta uz eksistējošu aktīvu iegādi, kas atrodas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstīs vai citu valstu teritorijās, kuras nav ESAO dalībvalstis, bet kuras cenšas ieguldīt aktīvos, kas atrodas valstīs ar ilgtspējīgu regulatīvo un tiesisko vidi.