INVL Logo

Par IPAS INVL Asset Management

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība INVL Asset Management ir daļa no Invalda INVL grupas, kas pārvalda pensiju 2. līmeņa plānus Latvijā, kā arī ir vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Mūsu mērķis ir nodrošināt saviem ieguldītājiem augstāku, riskam pielāgotu peļņu, vienlaikus pozitīvi ietekmējot mūsu reģiona ekonomisko attīstību.

 

IPAS INVL Asset Management pensiju 2. līmeņa plāni:

INVL MAKSIMĀLAIS 16+

INVL EKSTRA 47+

INVL KOMFORTS 53+

INVL KONSERVATĪVAIS 58+

Par AS INVL atklātais pensiju fonds

Akciju sabiedrība INVL atklātais pensiju fonds ir vecākais Latvijas privātais pensiju fonds, kurš dibināts 1998. gadā un tas pārvalda pensiju 3. līmeņa plānus. Pieredze, ko esam uzkrājuši, ļauj mums piedāvāt klientiem individuālu pieeju un ieguldījumu risinājumus ar pievienoto vērtību. Mūsu pensiju plāni tiek pārvaldīti, balstoties uz dzīves cikla pieeju, kas nosaka, ka plānu ieguldījumu stratēģija tiek veidota ņemot vērā pensiju plānu dalībnieku vecumu.

 

AS INVL atklātā pensiju fonda pensiju 3. līmeņa plāni:

INVL MAKSIMĀLAIS 16+

INVL EKSTRA 47+

INVL KOMFORTS 53+

INVL KLASIKA

 

Par INVALDA INVL grupu

Invalda INVL grupa pārvalda alternatīvos kopieguldījumu fondus ar ieguldījumiem privātajā kapitālā, nekustamajos īpašumos un privātajos aizdevumos, kā arī veic ieguldījumus pasaules vadošo trešo pušu fondos, sniedz Family Office pakalpojumus Baltijā un pārvalda pensiju fondus Latvijā.

Invalda INVL grupa ir pazīstama kā ilggadējs tirgus dalībnieks un uzticams partneris. Mēs cenšamies nodrošināt ieguldītājiem ilgtermiņa atdevi, sniegt nozīmīgu ieguldījumu vietējā kapitāla tirgus attīstībā un pozitīvi ietekmēt Baltijas reģiona ekonomiku.

Kopš dibināšanas 1991. gadā Invalda INVL kopā ar partneriem ir veikusi vairākus iegādes, uzņēmumu pārdošanas un kapitāla piesaistes darījumus, kuru kopējā vērtība pārsniedz 2 miljardus eiro.

CAE tirgus eksperti

30 gadu laikā esam veiksmīgi investējuši Centrāleiropā un Austrumeiropā, jo īpaši Lietuvā, Latvijā un Polijā.

Pieredzējusi ieguldīšanas komanda

Mūsu ieguldījumu pārvaldes komanda ir viena no lielākajām un pieredzējušākajām Baltijā, kas ir sasniegusi ievērojamus rezultātus dažādās aktīvu klasēs.

Ieguldījumi privātā kapitāla tirgos

Mēs esam speciālisti privātā kapitāla tirgos un pārvaldām ieguldījumus lielākajā daļā privātā tirgus aktīvu kategoriju. Katrā no tām mēs tiecamies būt labākie ieguldījumu snieguma ziņā.

Mūsu pieredze

Invalda INVL grupa ir devusi nozīmīgu ieguldījumu vietējā kapitāla tirgus attīstībā. Mātesuzņēmuma Invalda INVL akcijas kopš 1995. gada tiek tirgotas Nasdaq Baltic biržā, savukārt grupas uzņēmumu INVL Technology, INVL Baltic Farmland un INVL Baltic Real Estate akcijas biržā tiek kotētas kopš 2014. gada.

Kopš 1991. gada Invalda INVL grupa aktīvi investē privātā kapitāla un nekustamā īpašuma tirgos, kopš 2005. gada – lauksaimniecības zemēs, kopš 2017. gada – mežos, bet kopš 2021. gada – atjaunojamajā enerģijā. Grupas uzņēmumam INVL Asset Management pieder Lietuvas aktīvu pārvaldes uzņēmums Mundus, kas kopš 2015. gada veic ieguldījumus privātajos aizdevumos.

2014. gadā Invalda INVL iegādājās MP Pension Funds Baltic un Finasta Asset Management Lietuvā, bet 2015. gada sākumā pabeidza Finasta Asset Management iegādi Latvijā. Grupas uzņēmumu INVL Asset Management, MP Pension Funds Baltic un INVL Funds apvienošana tika pabeigta 2015. gadā, un tās rezultātā izveidotais uzņēmums INVL Asset Management sāka darboties tirgū. 2015. gadā tika izveidota arī finanšu brokeru sabiedrība INVL Finasta. Pašlaik tā darbojas kā INVL Family Office un specializējas ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšanā.

2022. gadā Invalda INVL iegādājās Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas biznesu Baltijā, un 2023. gada beigās tā pabeidza mazumtirdzniecības biznesa apvienošanu ar Šiaulių Bankas, nododot Šiaulių Bankas tās pensiju un ieguldījumu fondu biznesu Lietuvā un dzīvības apdrošināšanas biznesu Baltijā.

Mūsu vērtības

Orientēšanās uz klientu

Mums ir svarīgs katrs klients. Mūsu speciālistu komanda strādā, lai maksimāli apmierinātu katra klienta vajadzības un sasniegtu iespējami labākos rezultātus.

Atbildība par lēmumiem

Radot vērtību investoriem un sabiedrībai, mēs uzņemamies atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un sasniegtajiem rezultātiem. Mēs izvērtējam riskus, rīkojamies profesionāli un godprātīgi.

Atvērti pārmaiņām

Mēs pārmaiņas uztveram nevis kā grūtības, bet gan kā iespēju augt un izmēģināt jaunas lietas. Mēs esam atvērti pārmaiņām un ātri pielāgojamies. Mēs nebaidāmies no izaicinājumiem vai sarežģītiem ieguldījumiem.

Atvērtība

Mēs radām atvērtu kultūru kolēģu, ieguldītāju un biznesa partneru vidū. Mēs augstu vērtējam savstarpēju uzticēšanos, pārredzamību un sadarbību. Mēs esam atvērti jaunām idejām un sadarbībai, kas rada vērtību.