INVL Logo

Feeder funds

Mēs ievērojam atvērtu politiku un klientu līdzekļus, kas apvienoti ar pakārtoto fondu starpniecību, ieguldām rūpīgi atlasītos produktos (privātā parāda, privātā pašu kapitāla, infrastruktūras u. c.), ko izveidojuši labi pazīstami un uzticami pasaules klases pārvaldnieki.

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund

Tiesiskā forma
INVL Alternative Assets Umbrella Fund apakšfonds, slēgtā jumta ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Fonds veic ieguldījumus INVL Alternative Assets Umbrella Fund, SCSp SICAV-RAIF, apakšfondā – INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II
Darbības sākums 2020. gada 14. oktobris
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors
Informācija par fondu https://invl.lv/par-fondu/

Pamatinformācijas dokuments

Papildu informācija par fondu (angļu valodā) https://invlsustainable.com/en/

INVL Private Equity Fund II

Tiesiskā forma Slēgts privātā kapitāla ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi uzņēmumos, kuriem ir potenciāls kļūt par līderiem Baltijas valstīs un Polijā, cenšoties panākt ieguldītājiem pievilcīgu, riskam atbilstošu peļņu.
Darbības sākums 2024. gada 10. aprīlis. Paredzētais fonda darbības ilgums ir 10 gadi, sākot no pirmā izplatīšanas posma beigām. Ieguldījumu periods sāksies pēc paziņojuma par pirmā izplatīšanas posma beigām.

INVL Private Equity Fund II (turpmāk – Fonds) stratēģija ir izmantot izdevīgas iespējas Baltijas valstīs un Polijā, lai ieguldītu līdzekļus vidēja lieluma uzņēmumos, kuriem pēc papildu kapitāla ieguldīšanas ir potenciāls kļūt par līderiem savā nozarē reģionā, tādējādi nodrošinot ieguldītājiem pievilcīgu, riskam atbilstošu peļņu. Fonds var ieguldīt arī uzņēmumos, kas kotēti jebkurā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstī. Fonds koncentrēsies uz kontrolpaketi ar ievērojamu mazākuma daļu un aktīvi piedalīsies ieguldījumu pārvaldībā, lai ilgtermiņā ievērojami palielinātu kapitāla vērtību. Fonda mērķis būs diversificēts 10-12 ieguldījumu portfelis, sniedzot kapitālu mērķa uzņēmumiem, kas ilgstoši darbojas tirgū, kā arī veicot uzņēmumu izpirkšanas un ieguldījumus.

Fonds ieguldīs vienā portfeļa ieguldījumā no 15 miljoniem līdz 35 miljoniem eiro, tomēr, ja būs ievērojams vērtības pieauguma potenciāls ar papildu ieguldījumiem, tas varēs veikt mazākus sākotnējos kapitāla ieguldījumus un atkarībā no Fonda galīgā apjoma varēs veikt arī lielākus kapitāla ieguldījumus. Mērķa portfeļa uzņēmumu vērtība būs no 30 miljoniem euro līdz 150 miljoniem euro.

INVL Partner Global Infrastructure Fund I

Fonda vienību izplatītājsUAB FMI INVL Financial Advisors

Tiesiskā forma
INVL Alternative Assets Umbrella Fund apakšfonds, slēgtā jumta ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi pamatinfrastruktūrā kā daļa no portfeļa ieguldījumiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos
Darbības sākums 2021. gada 17. novembris
Informācija par fondu Pamatinformācijas dokuments
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors

Apakšfondā mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot regulārus ienākumus no apakšfonda aktīviem dividenžu veidā. Apakšfonds plāno sasniegt šo ieguldījumu mērķi, netieši iegādājoties, turot un atsavinot līdzdalību kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda pamatinfrastruktūrā.

Apakšfonda ieguldījumu portfeli veido kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuru ieguldījumu stratēģija ir vērsta uz eksistējošu aktīvu iegādi, kas atrodas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstīs vai citu valstu teritorijās, kuras nav ESAO dalībvalstis, bet kuras cenšas ieguldīt aktīvos, kas atrodas valstīs ar ilgtspējīgu regulatīvo un tiesisko vidi.

INVL Partner Global Real Estate Fund I

Tiesiskā forma Atvērtais ieguldījumu fonds informētiem ieguldītājiem INVL Partner Global Real Estate Fund I
Pārvaldes sabiedrība UAB INVL Asset Management
Nozare Ieguldījumi augstas kvalitātes nekustamajā īpašumā (birojos, mazumtirdzniecības, daudzdzīvokļu ēkās u.c.) kā daļa no portfeļa ieguldījumiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos vai citu pārvaldītāju pārvaldītos fondos Eiropā un ASV.
Darbības sākums 2024. gada 10. janvāris
Informācija par fondu Pamatinformācijas dokuments
Fonda vienību izplatītājs UAB FMI INVL Financial Advisors

Fonda mērķis ir panākt ieguldītāju Fondā ieguldītā kapitāla ilgtermiņa vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot stabilu peļņu no Fonda aktīviem. Šo ieguldījumu mērķi Fonds plāno sasniegt, iegādājoties, turot un atsavinot daļas Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos vai citos pārvaldnieku pārvaldītos fondos Eiropā un ASV, kas iegulda augstas kvalitātes nekustamajā īpašumā (birojos, mazumtirdzniecības, daudzdzīvokļu ēkās utt.).

Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi ir vērsti uz tādu nekustamā īpašuma aktīvu portfeļa iegādi, kas gūst stabilus ienākumus. Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki cenšas diversificēt portfeli atkarībā no ieguldījumu objektu atrašanās vietas, īpašuma veida, lieluma, nomas termiņa, nomnieka profila un citiem diversifikācijas aspektiem.

Interesē ieguldījumu iespējas?

Kontakti ieguldītājiem: [email protected]