INVL Logo

Pensiju 3. līmeņa izmaksu prognoze

Kādu uzkrājumu Jūs varētu saņemt, dodoties pensijā?

Izmaksu prognozes scenāriji ir aprēķināti un izveidoti saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīviem noteikumiem Nr. 177 “Normatīvie noteikumi par kārtību, kādā privātais pensiju fonds pārskatā par papildpensiju sagatavo informāciju par pensiju izmaksu prognozēm”.

Pieņemot, ka Jūsu iemaksu apjoms paliek nemainīgs un turpināt maksāt izvēlētajā pensiju plānā, prognoze tiek aprēķināta balstoties uz vēsturiskajiem pensiju plānu ienesīguma rādītājiem un periodu, kas atlicis līdz Jūsu noradītajam uzkrājuma saņemšanas vecumam.

Uzkrājuma prognozē netiek ieskaitīts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa 20% apmērā no veiktajām iemaksām (pēc pašreizējās likumdošanas).

Lūgums ņemt vērā, ka:

  • vēsturiskie rezultāti negarantē līdzvērtīgus rezultātus nākotnē;
  • prognozes var atšķirties no saņemamās papildpensijas faktiskā apmēra;
  • prognožu aprēķinā nav ņemtas vērā tiesību aktu normas nodokļu piemērošanas jomā, kas var ietekmēt saņemamās papildpensijas faktisko apmēru.

Aprēķināt prognozi