INVL Logo

Institucionālajiem klientiem

Pieredze attīstības tirgos

Darbojoties attīstības tirgos gandrīz 30 gadus, mums ir plaša pieredze un zināšanas uzņēmējdarbības un ieguldījumu pārvaldībā šajā reģionā.

Pieredzējusi komanda

Mūsu investīciju komanda ir viena no lielākajām un pieredzējušākajām reģionā, ar pārliecinošiem sasniegumiem katrā aktīvu klasē.

Stratēģijas, lai uzlabotu jūsu portfeļa rezultātus

Mūsu nišas stratēģijas, kas ir mazāk saistītas ar tradicionālajiem kapitāla tirgiem, ir vērstas uz optimālu atdeves un riska attiecību.

Aktīvu vadība, investoru nepamanīti ieguldījumi

Mūsu proaktīvā vadības stratēģija nodrošina peļņu, identificējot lielo investoru nepamanītus vai nepietiekami novērtētus uzņēmumus un obligāciju emisijas mazāk efektīvos tirgos.

Atbildīgi ieguldījumi

Kopš 2017. gada mēs esam daļa no ANO atbalstītā Atbildīgu ieguldījumu principu (PRI) tīkla. Mēs cenšamies piemērot organizācijas atbalstītos principus mūsu ieguldījumu darbībās, jo uzskatām, ka ilgtermiņa ieguldījumu rezultāti iet roku rokā ar atbildību.

Mēs izvērtējam riskus un iespējas, kas saistītas ar vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) faktoriem, analizējot un pārraugot mūsu ieguldījumus. Izmantojot balsstiesības portfeļa uzņēmumos, mēs ņemam vērā arī vides, sociālos un pārvaldības (ESG) faktorus. Mēs uzskatām, ka šī pieeja mūsu ieguldītājiem sniedz ilgtermiņa ieguvumus un vērtību.

Reģioni

Baltijas valstis un Eiropas attīstības valstis

Baltijas valstis un Eiropas attīstības valstis saskaņā ar lielāko daļu rādītāju ir jaunattīstības valstu grupa, kurai ir augsti izaugsmes tempi un pievilcīgas aktīvu cenas, kā arī attīstības un korporatīvās pārvaldības standartu līmenis gandrīz vienāds ar Rietumeiropas līmeni.

Tomēr salīdzinoši nelielo apmēru dēļ, Baltijas valstis un Eiropas attīstības valstis no mazajiem investoriem saņem mazāk uzmanības nekā citi jaunie tirgus dalībnieki, un tas paver vairāk iespēju reģiona profesionāļiem, piemēram, mums.

Pasaules attīstības valstis

Globālās ekonomiskās izaugsmes dzinējspēks un visdinamiskākie tirgi ar īpaši labvēlīgu demogrāfisko situāciju un relatīvi zemām aktīvu cenām, kā arī ievērojami zemākām valdības un uzņēmumu parādsaistībām nekā attīstītajās valstīs.

Tā ir dažādu valstu grupa, kas koncentrējas uz izejvielām, tūrismu, ražošanu un pakalpojumiem, un tajā dzīvo 80% pasaules iedzīvotāju, veidojas 60% no pasaules IKP un 80% no globālās izaugsmes. Ieguldījumi jaunattīstības tirgos ir pievilcīgi, jo potenciāli sniedz augstāku peļņu zemo procentu likmju apstākļos.

Pakalpojumi

Ieguldījumu fondi

Mūsu pārvaldīto ieguldījumu fondu stratēģijas tiek veidotas, balstoties uz mūsu ilggadīgo pieredzi reģionā, galveno uzmanību pievēršot mazākiem uzņēmumiem, kas nav iekļauti etalonā, un ieguldījumiem 20–30 pozīcijās ar visaugstāko potenciālu.

INVL Emerging Europe Bond Fonds

Viena no mūsu galvenajām stratēģijām ir ieguldīt eiro un ASV dolāros denominētos Eiropas attīstības valstu valdību un uzņēmumu parāda vērtspapīros. Koncentrēts, aktīvi pārvaldīts portfelis, kura mērķis ir saglabāt vidējo ieguldījumu kredītreitingu un vidējo durācijas ilgumu līdz 3 gadiem.

 • Reģions, kuram ieguldītāji pievērš mazāk uzmanības, piedāvā pievilcīgas iespējas aktīviem un selektīviem obligāciju investoriem.
 • Laika pārbaudīta stratēģija, kas izmanto tirgus nepilnības, lai gūtu lielāku peļņu nekā tirgū.
 • Stratēģijai, kas pārspēj līdzīgus fondus pēc Sharpe indeksa, ir mazākas svārstības un kritumi, un tā neatpaliek no etalona indeksa atdeves.

Vairāk informācijas par fondu šeit.

INVL Global Emerging Markets Bond Fonds

Elastīga stratēģija, kas vērsta uz ienesīguma un izaugsmes veicināšanu strauji attīstošajās ekonomikās. Ienesīgums tiek ģenerēts, veicot koncentrētus ieguldījumus spēcīgākajās pozīcijās, identificējot tirgus nepilnības un samazinot ārpus etalona pozīcijas.

 • Investīcijas reģionā, ko raksturo straujš ekonomikas un iedzīvotāju skaita pieaugums un salīdzinoši zems valsts parāda līmenis.
 • Stratēģija emisijām ar samērā īsu durāciju un emisijām, kas denominētas eiro un ASV dolāros, īpašu uzmanību pievēršot kritumu samazināšanai un kapitāla saglabāšanai.
 • Starp līderiem līdzīgu fondu grupā pēc Sharpe un Sortino rādītājiem un viszemāk izņemtajām naudas summām.

Vairāk informācijas par fondu šeit.

INVL Baltic fonds

Ieguldījumi Baltijas biržās kotētu vai Baltijas valstu uzņēmumu akcijās. Tas ir mūsu “vietējā tirgus” fonds, kurš koncentrējas uz ilgtermiņa ieguldījumu stratēģiju, pievilcīgu nozaru un nepietiekami novērtētu uzņēmumu meklēšanu un analīzi.

 • Netipiski attīstības tirgi ar IKP uz vienu iedzīvotāju un uzņēmējdarbības vidi, kas ir tuvu attīstītajām valstīm, bet ar izaugsmes potenciālu un zemām aktīvu cenām piedāvā pievilcīgas ieguldījumu iespējas.
 • Pieredzējusi komanda, kas analizē lielāko daļu Baltijas valstu uzņēmumu kopš to darbības sākuma.
 • Aktīva iesaistīšanās portfeļa sabiedrību vadībā, lai uzlabotu pārvaldības praksi un pārstāvētu mazākuma akcionāru intereses.

Vairāk informācijas par fondu šeit.

Alternatīvo ieguldījumu fondi

Mūsu alternatīvo ieguldījumu fondi piedāvā iespēju ieguldīt Baltijas un Eiropas attīstības valstīs.

Ilgtspējīga meža un lauksaimniecības zemes fonds

Ekskluzīva nišas stratēģija ieguldījumiem Baltijā un dažās Austrumeiropas valstīs, kur mežu un lauksaimniecības zemes tirgus ir sadrumstalots, nepietiekami attīstīts un pievilcīgs cenu dēļ. Galvenie fonda ienesīguma avoti ir konsolidācija, īre, ekonomiskā aktivitāte un bioloģiskā izaugsme.

 • Zema korelācija ar tradicionālajiem kapitāla tirgiem palīdz dažādot ieguldījumu portfeli un uzlabot tā riska un ienesīguma rādītājus.
 • Pieredzējušu speciālistu komanda, kas demonstrē spēcīgus rezultātus ieguldījumos mežsaimniecībā un lauksaimniecībā.
 • Liela uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgai meža un lauksaimniecības zemes apsaimniekošanai.

Vairāk informācijas par fondu šeit.

Privātā parāda fonds Mundus Bridge Finance

Ar aktīviem nodrošināta privātā parāda stratēģija vērsta uz alternatīvu finansēšanas sektoru. Stratēģijas īstenošana balstās uz ilgtermiņa attiecībām ar portfeļa uzņēmumiem, veicinot to attīstību un izaugsmi.

 • Aktīva iesaistīšanās portfeļa uzņēmumu vadībā.
 • Augsts ienesīguma potenciāls, spēcīga fonda darbība kopš darbības sākuma 2015. gadā.
 • Ceturkšņa likviditāte (no ieguldījumu 13. mēneša).

Vairāk informācijas par fondu šeit.

INVL Baltic Sea Growth Fonds

Lielākais privātā kapitāla fonds Baltijas reģionā, kas pārvalda 165 miljonus eiro. Fonda stratēģija ir vērsta uz portfeļuzņēmumu strukturālu pārveidošanu, darbības optimizāciju, starptautisko attīstību un izaugsmes veicināšanu neatkarīgi no darbības nozares.

 • Kompetenta un pieredzējusi komanda.
 • Ierobežots privātā kapitāla tirgus dalībnieku skaits reģionā, liela stratēģisko pircēju interese.
 • Nozīmīga fonda partneru līdzdalība kopā ar investoriem – 20 miljoni eiro ieguldījums fondā.

Vairāk informācijas par fondu šeit.

Portfeļu pārvaldība

Individuālo Emerging Europe un Emerging Markets obligāciju portfeļu pārvaldība

Mēs piedāvājam portfeļa pārvaldību, pamatojoties uz mūsu Eiropas attīstības valstu un attīstības tirgu obligāciju stratēģijām vai individuāli izstrādātu obligāciju stratēģiju šiem tirgiem, kurā ņemti vērā ieguldītāju īpašie mērķi un riska tolerance.

Mūsu pieeja balstās uz tirgus nepilnību izmantošanu.

Kāpēc jāiegulda attīstības tirgu obligācijās? Attīstības tirgu obligācijas piedāvā pievilcīgu atdeves potenciālu zemo procentu likmju apstākļos, kuru atbalsta labvēlīgi izaugsmes un demogrāfiskie rādītāji reģionā, kā arī zemais valsts parāda līmenis un salīdzinoši augstais ienesīgums.

Portfeļa pārvaldības pakalpojumi e-naudas un e-maksājumu uzņēmumiem Baltijas valstīs

Mēs piedāvājam individuāli izveidotu ieguldījumu portfeļu pārvaldību finanšu tehnoloģiju nozares uzņēmumiem, kuri vēlas droši ieguldīt klientu līdzekļu atlikumus.
Centrālo banku un komercbanku piedāvātās negatīvās noguldījumu likmes veicina alternatīvu meklēšanu obligāciju tirgū, un INVL Asset Management jau ir veiksmīga pieredze e-naudas un e-maksājumu uzņēmumu ieguldījumu portfeļu pārvaldībā Baltijas valstīs.
Mēs izstrādājam portfeļa stratēģiju un koriģējam tā parametrus atbilstoši ieguldījumu ierobežojumiem, kurus piemēro finanšu tehnoloģiju uzņēmumu regulators.

Vēlaties ieguldīt?

Sazinieties ar mums pa e-pastu: [email protected]