INVL Logo

Aktualizēta Privātuma politika

IPAS “INVL Asset Management ” un AS “INVL atklātais pensiju fonds” informē, ka 2022.gada 27.aprīlī Sabiedrību valdes ir apstiprinājušas aktualizētu Privātuma politiku, kura stājas spēkā no 2022.gada 2.maijā. Privātuma politika pieejama šeit.