INVL Logo

"Core Property Fund" apvienots ar "Riga Property Fund"

2016.gada 1.augustā, atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujai, IPAS "INVL Asset Management" ir veikusi  tās pārvaldīto slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu „Core Property Fund” un „Riga Property Fund” apvienošanu. Slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu „Core Property Fund” un „Riga Property Fund” apvienošanas spēkā stāšanās dienā slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds „Core Property Fund” uzskatāms par likvidētu.