INVL Logo

Ekonomikas ministrijas iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”

2020. gada 16. septembrī notika Ekonomikas ministrijas iniciatīva “Ierēdnis ēno uzņēmēju”, kuras ietvaros IPAS “INVL Asset Management” viesojās Gunvaldis Davidovičs (Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta Kapitāla tirgus un apdrošināšanas politikas nodaļas jurists).
Vizītes laikā Gunvaldis Davidovičs tikās ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāju Andreju Martinovu un pensiju plānu pārvaldnieku Alekseju Marčenko, lai pārrunāt sekojošus jautājumus:

  1. informācijas atklāšana un caurskatāmība sabiedrībās, kuru akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū: vai, cik bieži un kādos jautājumos IPAS “INVL Asset Management”  praksē  saskārusies ar gadījumiem, kad netiek ievērotas caurskatāmības un informācijas atklāšanas prasības;  
  2. strīdu risināšana tiesā: cik bieži  IPAS “INVL Asset Management”  ir izmantojusi kā tiesību aizsardzības līdzekli tiesības vērsties tiesā un kāda veida strīdos šādas tiesības izmantotas;   
  3. iekšējās informācijas izmantošana un tirgus manipulācijas: cik bieži/reti Latvijas regulētajā tirgū ir konstatējami gadījumi, kad ieguldītājiem, tostarp IPAS “INVL Asset Management”, ir radušās aizdomas par aizlieguma izmantot iekšējo informāciju pārkāpumu. 

Gunvaldis Davidovičs atzina, ka pievienotā vērtība tādām ēnošanām ir iespēja no ieguldītāju skatu punkta novērtēt valsts iestāžu paveikto labas korporatīvās pārvaldības prakses stiprināšanā. Tuvāka uzņēmuma ikdienas darba iepazīšana ir vērtīga pieredze, kas dod iespēju labāk izprast izaicinājumus, ar kuriem saskaras Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzraudzītie subjekti. Atziņas, kas gūtas viesojoties IPAS “INVL Asset Management”, būs ļoti noderīgas turpmākajā darbā, strādājot pie tiesiskā regulējuma pilnveidošanas jautājumos, kas skar mazākuma akcionāru tiesību aizsardzību un veicina Latvijas kapitāla tirgus attīstību.

Izsakam pateicību par intereses izrādīšanu!