INVL Logo

Invalda INVL pabeidz 10 miljonu eiro obligāciju emisiju, pieprasījums pārsniedz piedāvājumu 2,9 reizes

Invalda INVL, vadošā aktīvu pārvaldīšanas grupa Baltijā, veiksmīgi pabeidza pirmo fiksētas likmes obligāciju publisko piedāvājumu 10 miljonu eiro apmērā. Pieprasījums pēc obligācijām 2,9 reizes pārsniedza piedāvājumu, un obligācijas iegādājās 216 Baltijas privātie un institucionālie ieguldītāji.

No 481 ieguldītāja tika saņemti rīkojumi 29,035 miljonu eiro apmērā. Rīkojumu apjoms, kvalitāte un daudzveidība ļāva Invalda INVL noteikt obligāciju gada procentu likmi 7 % apmērā, kas ir noteiktā diapazona apakšējā robeža. Fiksētā procentu likme tika noteikta izsolē 7 – 8 % robežās.

Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis komentē: “Esam pateicīgi ieguldītājiem par viņu izrādīto uzticību, par ko liecina 2,9 reizes lielāks pieprasījums pēc obligācijām un 7% procentu likme. Mēs esam ieviesuši tirgū drošu, pārredzamu ieguldījumu produktu, vienlaikus nodrošinot vēl vienu alternatīvu kapitāla avotu Invalda INVL”.

“Priecē, ka ieguldītāji ir novērtējuši uzņēmuma darbu kapitāla tirgos un obligāciju emisija ir guvusi lielus panākumus ne tikai Lietuvas ieguldītāju, bet arī citu Baltijas valstu ieguldītāju vidū, kuri arvien biežāk un aktīvāk piedalās vietējos izvietojumos. Mēs apsveicam Invalda INVL ne tikai ar panākumiem obligāciju emisijā, bet arī ar ieguldītāju noteikto ārkārtīgi labvēlīgo procentu likmi, kas tikai apliecina tirgus dalībnieku uzticību un paļāvību grupas pierādītajiem darbības rezultātiem,” saka Eglė Džiugytė, Šiaulių Bankas tirgus daļas vadītāja.

63,8% no kopējā emitēto obligāciju apjoma saņēma privātie ieguldītāji un 36,2% institucionālie ieguldītāji. Visi ieguldītāju rīkojumi līdz 30 000 eiro ar 7% gada procentu likmi tika pilnībā apmierināti saskaņā ar Sabiedrības lēmumu. Ieguldītāji, kuru parakstīšanas rīkojumi ir par lielāku summu, saņem vismaz 30 000 eiro.

Obligāciju emisijas 10 miljonu eiro apmērā termiņš ir 3 gadi. Procenti ieguldītājiem tiks izmaksāti reizi pusgadā.

Invalda INVL no 3. jūnija līdz 12. jūnijam veica pirmo fiksētas procentu likmes obligāciju publisko piedāvājumu 10 miljonu eiro apmērā privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Baltijā. Privātie un institucionālie ieguldītāji Lietuvā, Latvijā un Igaunijā varēja iegādāties līdz 10 000 uzņēmuma obligāciju ar nominālvērtību 1 000 eiro. Minimālā ieguldījumu summa bija 1 000 eiro. Invalda INVL obligāciju piedāvājumu organizēja Šiaulių Banka un finanšu brokeru sabiedrība INVL Financial Advisors, kas darbojas ar INVL Family Office zīmolu.

Ar šo obligāciju emisiju Invalda INVL plāno finansēt savas vispārējās korporatīvās vajadzības, vienlaikus veicinot kapitāla tirgus attīstību.

Invalda INVL iesniegs pieteikumu Nasdaq Vilnius par oligāciju kotēšanu un iekļaušanu Nasdaq Baltijas obligāciju sarakstā. Paredzams, ka obligāciju  iekļaušana tirdzniecībā notiks 3 mēnešu laikā.

Lietuvas Banka šī gada 28. maijā apstiprināja Invalda INVL pamatprospektu par obligāciju emisijas programmu līdz 25 miljoniem eiro. Programmas ietvaros Invalda INVL var emitēt vienu vai vairākas nekonvertējamo eiro denominēto obligāciju sērijas ar termiņu līdz 5 gadiem. Obligācijas ir jānodrošina, kā nodrošinājumu ieķīlājot daļu no uzņēmumam piederošajām Šiaulių Banka akcijām, lai saglabātu nodrošinājuma vērtību atbilstoši aizdevuma un vērtības attiecībai (obligāciju emisijas apjoma attiecība pret ieķīlāto aktīvu vērtību), nepārsniedzot 50%.

 

Par Invaldu INVL

Invalda INVL ir vadošā Baltijas aktīvu pārvaldes grupa ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Augot un attīstoties ar atvērtu pieeju, tā ar savu darbību rada labklājību cilvēkiem. Grupas uzņēmumi pārvalda aktīvus 1 miljarda eiro apmērā dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, meža un lauksaimniecības zemēs, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā, kā arī privātajos parādos. Grupas darbības joma ietver arī ģimenes biroja pakalpojumus Lietuvā un Latvijā, pensiju fondu pārvaldību Latvijā un ieguldījumus globālos trešo pušu fondos.

Invalda INVL akcijas tiek tirgotas Nasdaq Vilnius biržā kopš 1995. gada. Papildu informācija pieejama šeit: https://www.invaldainvl.com/en/.

 

Svarīgs paziņojums

Šeit ietvertā informācija ir mārketinga paziņojums, un to nevajadzētu uzskatīt par piedāvājumu vai uzaicinājumu iegādāties konkrētus uzņēmuma vērtspapīrus. Atgādinām, ka ieguldījumi vērtspapīros, tostarp obligācijās, ir saistīti ar noteiktiem riskiem, tostarp iespējamu daļēju vai pilnīgu ieguldījuma zaudēšanu. Tāpēc pirms ieguldījuma veikšanas obligācijās katram potenciālajam ieguldītājam jāizvērtē sava pieredze, finansiālās iespējas, vajadzības un ieguldījumu mērķi, kā arī rūpīgi jāiepazīstas ar prospektu un citiem dokumentiem, kas saistīti ar obligāciju emisiju, tostarp pirmās emisijas galīgajiem noteikumiem un konkrētās emisijas kopsavilkumu.