INVL Logo

Invalda INVL pašu kapitāls 2022.gada beigās palielinājās līdz 130,8 miljoniem eiro

Invalda INVL pašu kapitāls 2022. gada beigās bija 130,8 miljoni eiro jeb 11,07 eiro par akciju. Šie rādītāji bija attiecīgi par 14,24% un 13,53% augstāki kā iepriekšējā gadā (ņemot vērā arī akcionāriem izmaksātās dividendes 7,7 miljonu eiro apmērā).

Pateicoties ieguldījumu vērtības pieaugumam ceturtajā ceturksnī, Invalda INVL pagājušajā gadā ir strādājusi ar neto peļņu 16,67 miljoni eiro apmērā. 2021.gadā uzņēmuma tīrā peļņa bija 37,45 miljoni eiro.

Lai gan pagājušajā gadā ieguldījumu tirgus bija ļoti svārstīgs, klienti palielināja ieguldījumus INVL grupas pārvaldītajos produktos. Grupas pārvaldībā esošie klientu aktīvi 2022.gada 31.decembrī sasniedza 1,9 miljardus eiro, kas ir par 18,3% vairāk nekā gadu iepriekš (1,6 miljardi eiro), savukārt ieguldījumu vērtība gada laikā samazinājās par 92,3 miljoniem eiro. Klientu skaits, kuri savus aktīvus uzticējuši Invalda INVL grupai, palielinājās par 16,6% līdz 303 900.

“2022.gadā mainīgā ģeopolitiskā un ekonomiskā vide pasaulē būtiski ietekmēja uzņēmējdarbības un ieguldījumu lēmumus. Karš Eiropā, tirgu un enerģijas cenu svārstības, kā arī straujais procentu likmju kāpums radīja izaicinājumus, un tai pašā laikā pavēra arī jaunas iespējas. Pagājušā gada laikā, vispārējais kritums teju visos tirgos radīja zaudējumus lielai daļai ieguldītāju. Tomēr svarīgi ir tas, ka ilgtermiņā, pat ņemot vērā negatīvos periodus, ieguldījumi ir guvuši un gūst adekvātu peļņu. Ņemot vērā tirgos valdošos apstākļus, 2022.gadu vērtējam par samērā labu gadu. Pagājušajā gadā paveiktais vai uzsāktais darbs neapšaubāmi būtiski ietekmēs mūsu biznesa vērtību un sniegumu nākotnē,” saka Invalda INVL prezidents Darius Šulnis.

Ieguldījumu pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumi

Invalda INVL ieņēmumi no ieguldījumu pārvaldes darījumu pamatdarbības, t.i., klientu aktīvu pārvaldīšanas, pagājušajā gadā bija 15,8 miljoni eiro un salīdzinājumā ar 2021.gadu samazinājās par 4,1%.

Ieguldījumu pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu, ieskaitot ieguldījumus INVL pārvaldītajos kolektīvo ieguldījumu risinājumos, peļņa pirms nodokļu nomaksas 2022.gadā bija 13,5 miljoni eiro. Salīdzinājumam – 2021.gadā peļņa pirms nodokļu nomaksas bija 13,8 miljoni.

Invalda INVL 2022.gadā veica nozīmīgus darījumus aktīvu pārvaldē. Jūlija sākumā tika noslēgta Mandatum Life dzīvības apdrošināšanas biznesa iegāde Baltijā, savukārt gada nogalē tika parakstīts līgums par Invalda INVL un Šiauļu Bankas privātpersonu biznesa apvienošanu.

“Šie ir būtiski soļi privātpersonu apkalpošanas attīstībā nobriedušai sabiedrībai, kas tiecas pēc finansiālās stabilitātes un ieguldījumu ienākumiem. Tiek veidota nākamās paaudzes banka, kuras viens no lielākajiem akcionāriem būs Invalda INVL, un tā sniegs vēl vairāk pakalpojumu vienuviet, piedāvājot risinājumus, ko pieprasa patērētāji un radīs lielāku ieguvumu klientiem, darbiniekiem un investoriem,” stāsta Dariuss Šulnis.

INVL grupas pārvaldītie privātā kapitāla, alternatīvie un nekustamā īpašuma fondi turpināja veiksmīgi radīt peļņu investoriem, piesaistot līdzekļus un audzējot aktīvu apjomu. INVL Baltic Sea Growth Fund, vadošais privātā kapitāla fonds Baltijas valstīs, papildināja savu portfeli ar diviem uzņēmumiem Lietuvā un vienu Latvijā, kā arī, ar portfelī esošo uzņēmumu starpniecību, veica ieguldījumus Čehijā un Polijā. Pateicoties vairumam fonda pārvaldībā esošo uzņēmumu labajiem rezultātiem, arī fonda darbības rezultāti bija labi un tā vērtība pieauga. INVL Baltic Sea Growth Fund portfeļa uzņēmumu, kuros strādā aptuveni 8000 darbinieku, neauditētie konsolidētie ieņēmumi pagājušajā gadā pārsniedza 500 miljonus eiro un EBITDA 55 miljonus eiro. Fonds turpina aktīvi meklēt iespējas ieguldīt uzņēmumos Baltijas valstīs, Polijā un citos tuvējos tirgos.

Otrais ilgtspējīgais meža un lauksaimniecības zemes fonds – Sustainable Timberland and Farmland Fund II – jau ir piesaistījis vairāk nekā 81 miljonu eiro ieguldītāju līdzekļu un palielinājis ieguldījumus zemes platībā Latvijā. INVL Atjaunojamās enerģijas fonds I (INVL Renewable Energy Fund I), kas iegulda atjaunojamās enerģijas projektos Polijā un Rumānijā, un no ieguldītājiem ir piesaistījis 52,9 miljonus eiro, ir paplašinājis savu saules enerģijas parku projektu portfeli līdz 475 megavatiem. Grupa arī turpināja ieguldījumus un paplašināja esošos ieguldījumus nekustamā īpašuma, privātā parāda un informācijas tehnoloģiju jomā.

Esam savu uzmanību koncentrējuši uz pakārtotajiem fondiem. INVL Partner Global Infrastructure Fund I, kas iegulda ilggadēja pasaules līmeņa aktīvu pārvaldītāja infrastruktūras fondā, tika izveidots 2021. gada beigās, un INVL Partner Private Equity Fund I, kas iegulda vienas no pasaules vadošajām privātā kapitāla ieguldījumu sabiedrībām EQT izveidotā EQT X fondā ar paredzēto apjomu 20 miljardi eiro, tika izveidots 2023.gada sākumā. Šie fondi veiksmīgi novirza ieguldītāju naudu darbam ārpus viņu izcelsmes reģiona un piedāvā plašākas iespējas diversificēt ieguldījumu risku. INVL grupa plāno piedāvāt klientiem vēl vairāk risinājumu ieguldījumiem vadošajos globālajos produktos.

INVL Family Office 2022.gads bija izaugsmes gads. Jauni ieguldījumu produkti un pakalpojumi nodrošināja klientiem arvien labākus ienākumus un piesaistīja jaunus klientus.

Ieguldījumi akcijās

Invalda INVL citi akciju ieguldījumi, neskaitot ieguldījumu pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas darījumus, nodrošināja peļņu 3,8 miljonu eiro apmērā, pirms nodokļu nomaksas. Invalda INVL ieguldījumu vērtību pozitīvi (3,9 miljoni eiro) ietekmēja vienas no Lietuvas lielākajām lauksaimniecības uzņēmumu grupām “Litagra” sekmīgā darbība.

“”Litagra” uzrādīja lieliskus rezultātus pēc virknes iegādes darījumu, ko daļēji veicināja pārtikas cenu pieaugums pasaulē. Paplašināšanās putnkopības, lopbarības un piena nozarē ievērojami palielina uzņēmuma potenciālu. Mēs sagaidām, ka iegādāto aktīvu pārstrukturēšana un citas darbības, kas vērstas uz izaugsmi un apjoma ekonomiju, tuvākajā laikā palielinās pārdošanas apjomus un pozitīvi ietekmēs konkurētspēju, un ilgtermiņa peļņu šajās jomās,” norāda Invalda INVL prezidents.

Invalda INVL ieguldījumu vērtību negatīvi ietekmēja ieguldījumu vērtības samazināšanās bankās (par 1,8 miljoniem eiro), atspoguļojot vispārēju biržas sarakstā iekļauto banku vērtības kritumu.

“Gan Šiauļu bankai, gan Moldovas lielākajai bankai Moldova-Agroindbank 2022.gads bija rekorda gads. Lai gan abas bankas uzrādīja labus rezultātus, tas neatspoguļojās akciju cenu pieaugumā neparastās situācijas tirgos dēļ. Mēs uzskatām, ka šādas spēcīgas, veiksmīgi strādājošas bankas, kas ģenerē augstu ienesīgumu un strauji attīstās, gūs tirgus ievērību,” saka Darius Šulnis.

Akcionāru sanāksme

Invalda INVL akcionāri par uzņēmuma 2022. gada finanšu pārskatu apstiprināšanu balsos akcionāru sanāksmē, kas notiks 30.aprīlī. Sapulcē tiks izskatīts arī priekšlikums par pašu akciju iegādi un ar to saistītajiem nosacījumiem. Akciju iegādei tiktu izmantota iepriekš izveidotā rezerve 9,89 miljonu eiro apmērā.

Akcionāriem tiek lūgts sapulcē balsot arī par Invalda INVL un tās grupas uzņēmumu darbiniekiem 2020.gadā piešķirto akciju opciju izmantošanu 2023.gadā. Šim nolūkam tiktu emitētas jaunas akcijas un par to nominālvērtību tiktu palielināts “Invalda INVL” pamatkapitāls.

Turklāt 30. aprīlī akcionāri lems par līgumiem ar “Invalda INVL” un tās uzņēmumu darbiniekiem, kā arī par kārtību un cenu, kādā 2026.gadā tiks iegādātas uzņēmuma akcijas.

Par Invalda INVL

Invalda INVL ir vadošā ieguldījumu pārvaldes un dzīvības apdrošināšanas grupa Baltijas valstīs. Ar atvērtu pieeju augot un attīstoties, tā ar savu darbību veicina cilvēku labklājību. Grupas uzņēmumi darbojas Lietuvā, Latvijā un Igaunijā un apkalpo vairāk nekā 300 000 privāto un institucionālo klientu no Baltijas reģiona un ārvalstīm. Šie klienti Invalda INVL grupai ir uzticējuši pārvaldīt vairāk nekā 1,9 miljardus eiro vērtus aktīvus dažādās aktīvu klasēs, tostarp pensiju fondus, kopieguldījumu fondus un dzīvības apdrošināšanas saistības, kā arī individuālos portfeļus, privātā kapitāla un citas alternatīvās ieguldījumu kategorijas. 

Invalda INVL akcijas kopš 1995.gada tiek tirgotas Nasdaq Vilnius biržā. Invalda INVL pašu kapitāls 2022.gada beigās bija 130,8 miljoni eiro.