INVL Logo

Invalda INVL uzsāk publisko obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā

Vadošā aktīvu pārvaldes grupa Baltijā Invalda INVL 3. jūnijā uzsāk pirmo publisko fiksētas procentu likmes obligāciju emisiju 10 miljonu eiro apmērā privātajiem un institucionālajiem ieguldītājiem Baltijas valstīs.

Emisijas termiņš ir 3 gadi. Obligāciju gada procentu likme tiks noteikta 7-8 % robežās un paziņota pēc izvietošanas pabeigšanas. Procentus ieguldītājiem izmaksās reizi pusgadā.

Ar šo obligāciju emisiju Invalda INVL plāno finansēt savas vispārējās korporatīvās vajadzības, vienlaikus veicinot kapitāla tirgus attīstību.

“Šī ir pirmā reize, kad publiski emitējam obligācijas, jo vēlamies, lai mums būtu diversificēti parāda kapitāla avoti un vienlaikus sniegtu iespēju tajā piedalīties visiem ieguldītājiem, kas darbojas Baltijas valstīs, tostarp privātajiem ieguldītājiem,” saka Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis.

Privātie un institucionālie ieguldītāji Lietuvā, Latvijā un Igaunijā varēs iegādāties līdz 10 000 uzņēmuma obligāciju ar nominālvērtību 1 000 EUR. Minimālā ieguldījuma summa ir 1 000 EUR. Obligācijas tiks publiski piedāvātas līdz 12. jūnija plkst. 13:00. Invalda INVL publisko obligāciju emisiju organizē Šiaulių Banka un finanšu brokeru sabiedrība INVL Financial Advisors, kas darbojas ar INVL Family Office zīmolu. Obligāciju pilnvarnieks ir auditorkompānija Audifina.

Invalda INVL plāno arī iesniegt pieteikumu Nasdaq Vilnius par obligāciju kotēšanu un iekļaušanu Nasdaq Baltijas obligāciju sarakstā. Paredzams, ka obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībā 3 mēnešu laikā.

Sīkāka informācija par obligāciju emisiju un piedāvājuma procesu ir pieejama www.invaldainvl.com sadaļā ieguldītājiem.

Vebinārs ieguldītājiem un jautājumu un atbilžu sesija notiks 6. jūnijā plkst. 16:00. Saite, lai reģistrētos: šeit.

Lietuvas Banka šī gada 28. maijā apstiprināja Invalda INVL pamatprospektu par obligāciju emisijas programmu līdz 25 miljoniem eiro. Programmas ietvaros Invalda INVL var emitēt vienu vai vairākas nekonvertējamo eiro denominēto obligāciju sērijas ar termiņu līdz 5 gadiem. Obligācijas ir jānodrošina, kā nodrošinājumu ieķīlājot daļu no uzņēmumam piederošajām Šiaulių Banka akcijām, lai saglabātu nodrošinājuma vērtību atbilstoši aizdevuma un vērtības attiecībai (obligāciju emisijas apjoma attiecība pret ieķīlāto aktīvu vērtību), nepārsniedzot 50%.

 

Par Invaldu INVL

Invalda INVL ir vadošā Baltijas aktīvu pārvaldes grupa ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Augot un attīstoties ar atvērtu pieeju, tā ar savu darbību rada labklājību cilvēkiem. Grupas uzņēmumi pārvalda aktīvus 1 miljarda EUR apmērā dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, meža un lauksaimniecības zemēs, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā, kā arī privātajos parādos. Grupas darbības joma ietver arī ģimenes biroja pakalpojumus Lietuvā un Latvijā, pensiju fondu pārvaldību Latvijā un ieguldījumus globālos trešo pušu fondos.

Invalda INVL akcijas tiek tirgotas Nasdaq Vilnius biržā kopš 1995. gada. Papildu informācija pieejama šeit: https://www.invaldainvl.com/en/.

 

Svarīga informācija

Šeit ietvertā informācija ir mārketinga paziņojums, un to nevajadzētu uzskatīt par piedāvājumu vai uzaicinājumu iegādāties konkrētus uzņēmuma vērtspapīrus. Atgādinām, ka ieguldījumi vērtspapīros, tostarp obligācijās, ir saistīti ar noteiktiem riskiem, tostarp iespējamu daļēju vai pilnīgu ieguldījuma zaudēšanu. Tāpēc pirms ieguldījuma veikšanas obligācijās katram potenciālajam ieguldītājam jāizvērtē sava pieredze, finansiālās iespējas, vajadzības un ieguldījumu mērķi, kā arī rūpīgi jāiepazīstas ar prospektu un citiem dokumentiem, kas saistīti ar obligāciju emisiju, tostarp pirmās emisijas galīgajiem noteikumiem un konkrētās emisijas kopsavilkumu.