INVL Logo

INVL fonds iegādājas 1270 ha meža un zemes Latvijā

INVL Ilgtspējīgas meža zemes un lauksaimniecības zemes fonds II (STAFF II), kas veic ieguldījumus meža un lauksaimniecības zemēs Baltijas valstīs, Centrāleiropā un Austrumeiropā, pabeidza darījumu, iegādājoties 1270 hektārus meža un lauksaimniecības zemes Latvijā.

Fonds iegādājās lauksaimniecības zemi un meža zemi Latvijā ar meitasuzņēmumu Zemvalde Forest SIA un Zemvalde Agro SIA starpniecību. Tas ietver 338,2 hektārus meža, bet pārējā platība ir lauksaimniecības zeme.

“Fonds turpina aktīvi paplašināties, šim nolūkam izmantojot no investoriem piesaistīto kapitālu. Šim ilgtermiņa ieguldījumam ir liels potenciāls ilgtspējīgas mežsaimniecības un lauksaimniecības attīstībai Latvijas reģionos. Pēc veiksmīgas investīciju veikšanas Lietuvas un Latvijas tirgos un ienākšanas Rumānijā mēs meklējam citas iegādes iespējas, tostarp Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs, kurās ir pievilcīga investīciju atdeve un stabila normatīvā vide,” teica fonda partneris Māris Sloka.

Fonds STAFF II, kas ir daļa no INVL grupas, rīkojas saskaņā ar ilgtspējīgas pārvaldības praksi, strādājot pie augstākās kvalitātes mežu un zemes īpašumu konsolidācijas. Fonds lielu uzsvaru liek uz ilgtspējīgu mežu un lauksaimniecības zemes apsaimniekošanu un sociālo atbildību. Tas veic ieguldījumus Eiropas Savienības valstīs.

INVL fonds no investoriem ir piesaistījis kopumā 81,3 miljonus eiro. Fondam pieder 17 000 ha mežu un zemes.

Fondu pārvalda Apex Group, kas ir viens no lielākajiem fondu pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Fonds iegulda līdzekļus ilgtspējīgi apsaimniekotos mežos un lauksaimniecības zemēs Baltijas valstīs un Centrāleiropas un Austrumeiropas Savienības valstīs. Tas ir paredzēts institucionāliem un privātiem ieguldītājiem no ES valstīm.

STAFF II darbojas saskaņā ar Luksemburgas Lielhercogistes likumiem un veic ieguldījumus konkrētās valstīs, ievērojot šo valstu noteiktos regulatīvos ierobežojumus.