INVL Logo

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II no SEB aizņemas 12,7 miljonus eiro ilgtspējīgiem ieguldījumiem mežā

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II, kas iegulda mežā un zemē Centrāleiropas un Austrumeiropas ES valstīs, vienojās ar SEB banku par 12,7 miljonu eiro finansējumu. Šo naudu fonds izmantos mežu iegādei, kurus tas apsaimniekos saskaņā ar starptautiskām ilgtspējīga meža apsaimniekošanas prasībām.

“Fonds šobrīd aktīvi darbojas Baltijas valstīs un Rumānijā. Šis finansējums ļaus izmantot pievilcīgas iegādes iespējas šajās valstīs un paplašināt fonda darbības reģionu, kā arī turpināt ilgtspējīgi attīstīt fonda meža portfeli atbilstoši labākajai tirgus praksei,” norāda INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II vadošais partneris Martyns Samuļonis.

“Mēs uzskatām, ka nākotnē meži tiks novērtēti ne tikai kā koksnes ieguves avots, bet arī kā nozīmīgs instruments cīņā ar klimata pārmaiņām. Koksne un koksnes izstrādājumi veido aptuveni 7% no Lietuvas IKP un aptuveni 12% no eksporta, tāpēc mūsu valstī par standartu ir jākļūst mežu apsaimniekošanai, kas ir ilgtspējīga un nodrošina ilgmūžību. Mēs redzam, ka INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II pievērš lielu uzmanību mežu un lauksaimniecības zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai un rada ilgtermiņa vērtību ieguldītājiem, kas nākotnē nesīs gan finansiālu peļņu, gan pozitīvu ietekmi uz sabiedrību kopumā,” saka Artūrs Vingris, SEB bankas klientu apkalpošanas daļas vadītājs.

Saskaņā ar savu stratēģiju INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II iegulda līdzekļus ilgtspējīgi attīstītos mežos un lauksaimniecības zemēs Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs Eiropas Savienībā, kas piedāvā pievilcīgu ieguldījumu atdevi un stabilu tiesisko vidi. Savā darbībā fonds ievēro ilgtspējīgas mežsaimniecības standartus un cenšas īstenot ilgtspējīgas lauksaimniecības principus lauksaimniecības zemēs.

SEB banka īsteno savu ilgtspējas stratēģiju izsniedzot aizdevumus uzņēmumiem, kas veicina ilgtspējīgu darbību, un finansējot projektus, kas veicina zaļās pārmaiņas, konsultējot klientus par zaļā biznesa iespējām un attīstot ilgtspējīgus ieguldījumu pakalpojumus.

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II portfeli pārvalda INVL Asset Management, kas ir vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijā. To pārvalda Apex Group, kas ir viens no lielākajiem fondu pakalpojumu sniedzējiem Eiropā. Fonds ir paredzēts institucionālajiem un privātajiem ieguldītājiem, kas iegulda Eiropas Savienībā.

Par INVL Asset Management

INVL Asset Management ir vadošais alternatīvo ieguldījumu pārvaldītājs Baltijas valstīs. Mūsu mērķis ir nodrošināt saviem ieguldītājiem augstāku, riskam pielāgotu peļņu, vienlaikus pozitīvi ietekmējot mūsu reģiona ekonomisko attīstību.

Mēs esam daļa no Invalda INVL grupas, kas darbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Mūsu grupa pārvalda vairāk nekā 1 miljardu eiro vērtus aktīvus vairākās aktīvu klasēs, tostarp privātā kapitāla, mežu un lauksaimniecības zemes, atjaunojamās enerģijas, nekustamā īpašuma, kā arī privātā aizdevuma jomā. Mūsu darbības jomā ietilpst arī Family Office pakalpojumi Lietuvā un Latvijā, pensiju fondu pārvaldība Latvijā un ieguldījumi starptautiskos trešo pušu fondos. Papildu informācija www.invl.com/en/.

Svarīga informācija

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu vienības, ieguldījumu konsultāciju vai ieguldījumu izpēti, jo tas nav izstrādāts, lai ņemtu vērā katra individuālā ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Veicot ieguldījumus, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumu saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus vai ienesīgumu nākotnē. Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību jāizvērtē ieguldījuma piemērotība, kā arī ar ieguldījumu saistītie nodokļi un nodevas, jāņem vērā visi ar ieguldījumu saistītie riski un rūpīgi jāizlasa attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumi, prospekts un citi dokumenti.