INVL Logo

Izmanto iespēju atgūt līdz pat 800 eiro

Uzkrājošā apdrošināšana ir ne tikai iespēja izdevīgi ieguldīt savus brīvos naudas līdzekļus, bet arī saņemt no valsts iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.

Par apdrošināšanas līgumā veiktajām iemaksām, kas kalendārajā gadā nepārsniedz 10% no bruto darba samaksas, bet ne vairāk kā 4 tūkstoši eiro, ir iespēja saņemt atpakaļ iedzīvotāja ienākuma nodokli 20% apmērā. Turklāt, pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var saņemt arī, ja iemaksas ir veicis laulātais.

Vienkārši soļi

  • Valsts ieņēmumu dienestā (VID) iesniedzot Gada ienākumu deklarāciju, jāatzīmē, ka vēlas saņemt nodokļu atvieglojumus par veiktajām iemaksām savā uzkrājošās apdrošināšanas līgumā;
  • Deklarācijai nav jāpievieno nekādi maksājumus apliecinoši dokumenti, jo informāciju par veiktajām iemaksām apdrošinātājs ir nosūtījis VID;
  • Pēc Gada deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienests veiks nodokļu atvieglojumu aprēķinu un pārskaitīs naudu uz norādīto bankas kontu likumdošanā noteiktajā termiņā.

Nodokļu atvieglojumi ir spēkā tad, ja dzīvības apdrošināšanas līgums ar līdzekļu uzkrājumu ir noslēgts vismaz uz 10 gadiem (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 2018.gada 1.janvāri). Ja naudu vēlēsieties izņemt ātrāk, iegūtie nodokļu atvieglojumi būs jāatmaksā valstij.

Jāatzīmē, ka no šī gada ir izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumos, proti, lai varētu saņemt nodokļu atvieglojumus par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, Apdrošinājuma ņēmējam, Apdrošinātai personai un Labuma guvējam termiņa beigās ir jābūt vienai un tai pašai personai.

Par darba devēja veiktajām iemaksām darbinieka dzīvības apdrošināšanas līgumā, atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokli nevar, jo nodokļa atvieglojumi jau tiek piemēroti darba vietā, veicot pārskaitījumu.

Iespēja, papildus ieguldījumu atdevei, saņemt arī 20% no samaksātajām apdrošināšanas prēmijām, padara uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu par vienu no vislabāk pelnošajiem ieguldījumu veidiem, pat tad, ja tiek izmantoti tikai ļoti piesardzīgi ieguldījumu risinājumi.