INVL Logo

No 2020.gada 1.janvāra pensiju 2.līmenis būs mantojams

Pensiju 2.līmenis veido būtisku mūsu nākotnes pensijas sastāvdaļu. Ik mēnesi tajā tiek novirzīti 6% no strādājošā bruto algas. Līdz šim zemo interesi par savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu cilvēki bieži vien skaidroja ar šaubām par spēju nodzīvot līdz pensijas vecumam vai neticību valsts pensiju sistēmai kā tādai.

Taču no nākamā gada janvāra situācija krasi mainīsies, jo pensiju 2.līmenis būs mantojams. 2019.gada 13.augustā apstiprinātie Ministru Kabineta noteikumi (NR.365) “Par valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu” nosaka kārtību, kādā ikviens pensiju 2.līmeņa dalībnieks var novēlēt mantojumā savu uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu.

Būtiskākie jautājumi un atbildes, kas Jums būtu jāzina par pensiju 2.līmeņa mantošanu:

To varēs izdarīt, uzrakstot atbilstošas formas iesniegumu Valsts Socialās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA), vēršoties filiālē personīgi vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, vai noformējot šādu iesniegumu ar portāla latvija.lv palīdzību (no 1.01.2020).

Ir šādas iespējas:

  1. Iesniegumā norādīt mantinieku, kura pensiju 2.līmeņa kapitālam tiks pievienots Jūsu pensiju 2.līmeņa uzkrājums Jūsu nāves gadījumā;
  2. Iesniegumā norādīt, ka Jūsu pensiju 2.līmeņa kapitāls tiks mantos Civillikumā noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā mantiniekam/iem būs iespēja saņemt uzkrātā kapitāla izmaksu (uz kontu).
  3. Iesniegumā norādīt, ka Jūsu pensiju 2.līmeņa uzkrājums jāieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā un jāņem vērā aprēķinot apgādnieka zaudējuma pensiju bijušajiem ģimenes locekļiem.

Jūsu pensiju 2.līmeņa kapitāls Jūsu nāves gadījumā tiks ieskaitīts valsts pensiju speciālajā budžetā.

Jā, savu izvēli iespējams mainīt, iesniedzot VSAA jaunu iesniegumu.
 
Mantošanas iespēja padara pensiju 2.līmeņa uzkrājumu līdzvērtīgu jebkuram citam personas īpašumam un cels iedzīvotāju atbildības sajūtu un ieinteresētības līmeni par sava pensiju 2.līmeņa uzkrājuma veidošanu. Neesiet vienaldzīgi – pardomājiet savu izvēli un iesniedziet iesniegumu VSAA!

Ja Jums rodas papildus jautājumi, lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem pa tālruni: 67 092 988.