INVL Logo

Par atvērtā ieguldījumu fonda „Baltic Index Fonds” likvidāciju

IPAS "INVL Asset Management", saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, no 2015.gada 10.septembra ir uzsākusi atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds"  (ISIN LV0000400034) (turpmāk – Fonds) likvidāciju.
 
Sakarā ar likvidācijas uzsākšanu no 2015. gada 10.septembra tiek apturēta "Baltic Index fonds" ieguldījumu apliecību atpakaļpirkšana.
 
Ievērojot Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma prasības, paziņojums par Fonda likvidāciju tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, norādot Fonda kreditoru pieteikšanās termiņu un vietu.
 
 „Baltic Index Fonds” bija aktīvas investīciju stratēģijas fonds, kas bija dibināts 2000.gadā ar mērķi veikt ieguldījumus Baltijas valstu labāko un stabilāko uzņēmumu akcijās. Sakarā ar aktīvu apjoma samazināšanos, tika pieņemts lēmums Fondu likvidēt.
 
Fonda likvidācijas gaitā ieguldītāji proporcionāli viņiem piederošo ieguldījumu apliecību skaitam piedalīsies fonda likvidācijas ieņēmumu sadalē, tādējādi Fonda ieguldītāju likumīgās intereses netiks aizskartas.
 
Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Fonda ieguldītāji likvidācijas ieņēmumus varēs saņemt Fonda likvidācijas procesa beigās.
 
Tiek plānots, ka "Baltic Index fonds" likvidācija tiks pabeigta 2015. gada decembra beigās.
 
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni:  67 092 669.