INVL Logo

PAZIŅOJUMS PAR INVL UMBRELLA FUND UN INVL BALTIC FUND

IPAS “INVL Asset Management” ar šo informē, ka Lietuvas uzraudzības iestāde ir apstiprinājusi UAB “INVL Asset Management” valdes lēmumu par izmaiņām attiecībā uz UAB “INVL Asset Management” pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem. [PDF]
Ar dokumentiem varat iepazīties šeit: https://www.invl.com/en/investment/our-work/information-for-mutual-fund-clients/