INVL Logo

Lūdzam iepazīties ar izmaiņām 3.līmeņa pensiju plānu dokumentos

Veikti grozījumi akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” pensiju plānu “INVL Maksimālais 16+”, “INVL Ekstra 47+”, “INVL Komforts 53+” un “INVL Klasika” ieguldījumu politikās un noteikumos.

Ievērojot grozījumus Privāto pensiju fondu likumā, esam aktualizējuši 3.līmeņa pensiju plānu ieguldījumu politikas un noteikumus.

Būtiskākās izmaiņas:

  • Papildināti ierobežojumi pensiju plānu ieguldījumiem ārvalstu valūtās;
  • Precizēti pensiju plānu aktīvu ieguldījumu veidi;
  • Balstoties uz Finanšu instrumentu tirgus likumā lietotajiem terminiem pensiju plānu ieguldījumu politikās termins “regulētais tirgus” aizstāts ar terminu “tirdzniecības vieta”;
  • precizēti pensiju plāna noteiktā ieguldījumu portfeļa ieguldījuma objekti.

Izmaiņas stāsies spēkā 2023.gada 10.septembrī. Lūdzam iepazīties ar aktualizētajām 3.līmeņa pensiju plānu ieguldījumu politikām un noteikumiem šeit.