INVL Logo

Pensiju 3.līmeņa dokumenti

Papildpensijas kapitāla izmaksas procedūra

Papildpensijas kapitāla izmaksas pieteikums

Papildpensijas kapitāla pārveduma pieteikums

Rekvizīti iemaksu veikšanai INVL Atklātais pensiju fonds pensiju 3.līmeņa plānos

Pensiju plānu ceturkšņa pārskati:

Pensiju plāns INVL Maksimālais 16+:

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2023.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2023.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2023.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2022.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2022.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2022.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Maksimālais 16+ Pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

Pensiju plāns INVL Ekstra 47+:

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2023.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2023.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2023.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2022.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2022.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2022.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Ekstra 47+ Pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

Pensiju plāns INVL Komforts 53+:

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2023.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2023.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2023.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2022.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2022.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2022.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Komforts 53+ Pārskats par 2022.gada 1.ceturksni

Pensiju plāns INVL Klasika:

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2023.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2023.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2023.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2023.gada 1.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2022.gada 4.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2022.gada 3.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2022.gada 2.ceturksni

Pensiju plāna INVL Klasika Pārskats par 2022.gada 1.ceturksni