INVL Logo

Informācija ieguldītājiem par “Finasta Obligāciju...

IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā – Fonda pārvaldnieks) papildus atgādina par gaidāmo fondu apvienošanu un uzsver tālāk norādīto informāciju. Lai veiksmīgi pabeigtu fondu apvienošanu 2016.gada 19. janvārī, “Finasta Obligāciju..

Vairāk

Informācija par ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu

Saņemot atbilstošo uzraugošo institūciju atļauju, IPAS ”INVL Asset Management” (turpmāk Fonda pārvaldnieks) paziņo par uzņēmuma pārvaldīto ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu.   Latvijā reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Obligāciju fonds” un..

Vairāk

Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāniem...

Ieguldījumu pārvaldes AS „INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 5.novembrī ir saņēmusi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu, veikt nosaukuma maiņu uzņēmuma pārvaldītajiem Valsts..

Vairāk

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta...

No 2015. gada 8.septembra ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība IPAS "Finasta Asset Management" ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz IPAS "INVL Asset Management".   "Nosaukuma maiņa atspoguļo mūsu uzņēmuma piederību jaunajam..

Vairāk

Par atvērtā ieguldījumu fonda „Baltic Index Fonds”...

IPAS "INVL Asset Management", saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, no 2015.gada 10.septembra ir uzsākusi atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds"  (ISIN LV0000400034) (turpmāk – Fonds) likvidāciju.   Sakarā..

Vairāk