INVL Logo

"Core Property Fund" apvienots ar "Riga...

2016.gada 1.augustā, atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujai, IPAS "INVL Asset Management" ir veikusi  tās pārvaldīto slēgto alternatīvo ieguldījumu fondu „Core Property Fund” un „Riga Property Fund” apvienošanu. Slēgto..

Vairāk

Līvānu svētku loterijas uzvarētājs

Apsveicam Agritu Burcevu ar Jēkabpils pilsētas svētkos loterijā iegūto balvu, "Īsto davanu karti" 10 EUR vērtībā!

Vairāk

Ilūkstes svētku loterijas uzvarētājs

Apsveicam Olgu Baginsku ar Ilūkstes pilsētas svētkos loterijā iegūto balvu, "Īsto davanu karti" 10 EUR vērtībā!

Vairāk

Jēkabpils svētku loterijas uzvarētājs

Apsveicam Uģi Ziemeli ar Jēkabpils pilsētas svētkos loterijā iegūto balvu, "Īsto davanu karti" 10 EUR vērtībā!

Vairāk

IPAS “INVL Asset Management” palielina pamatkapitālu

Latvijā vienīgais neatkarīgais, jeb bankas struktūrās neietilpstošais, pensiju fondus pārvaldošais uzņēmums, IPAS “INVL Asset Management”, kas pārvalda Valsts fondētās pensijas shēmas (pensiju 2.līmeņa) ieguldījumu plānus “INVL Konservatīvais 58+”, “INVL Komforts..

Vairāk

“INVL Asset Management” ir apvienojusi Latvijā un...

“INVL Asset Management” uzņēmumi Lietuvā un Latvijā ir pievienojuši divus Latvijā pārvaldītos ieguldījumu fondus “Finasta Obligāciju fonds” un “Finasta Sabalansētais fonds” Lietuvā pārvaldītajam “Finasta Emerging Europe Bond” Apakšfondam. Fondu apvienošana..

Vairāk

Pabeigta atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index...

IPAS “INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 30.decembrī tika pabeigta atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds"  (ISIN LV0000400034) likvidācija. Saskaņā ar Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumu, Fonda ieguldītāji likvidācijas ieņēmumus, proporcionāli..

Vairāk

Informācija ieguldītājiem par “Finasta Obligāciju...

IPAS "INVL Asset Management" (turpmāk tekstā – Fonda pārvaldnieks) papildus atgādina par gaidāmo fondu apvienošanu un uzsver tālāk norādīto informāciju. Lai veiksmīgi pabeigtu fondu apvienošanu 2016.gada 19. janvārī, “Finasta Obligāciju..

Vairāk

Informācija par ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu

Saņemot atbilstošo uzraugošo institūciju atļauju, IPAS ”INVL Asset Management” (turpmāk Fonda pārvaldnieks) paziņo par uzņēmuma pārvaldīto ieguldījumu fondu pārrobežu apvienošanu.   Latvijā reģistrētais atvērtais ieguldījumu fonds “Finasta Obligāciju fonds” un..

Vairāk