INVL Logo

Valsts fondētās pensiju shēmas ieguldījumu plāniem...

Ieguldījumu pārvaldes AS „INVL Asset Management” informē, ka 2015.gada 5.novembrī ir saņēmusi Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras, kā arī Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas saskaņojumu, veikt nosaukuma maiņu uzņēmuma pārvaldītajiem Valsts..

Vairāk

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība "Finasta...

No 2015. gada 8.septembra ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība IPAS "Finasta Asset Management" ir mainījusi savu korporatīvo nosaukumu uz IPAS "INVL Asset Management".   "Nosaukuma maiņa atspoguļo mūsu uzņēmuma piederību jaunajam..

Vairāk

Par atvērtā ieguldījumu fonda „Baltic Index Fonds”...

IPAS "INVL Asset Management", saņemot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju, no 2015.gada 10.septembra ir uzsākusi atvērtā ieguldījumu fonda "Baltic Index fonds"  (ISIN LV0000400034) (turpmāk – Fonds) likvidāciju.   Sakarā..

Vairāk