INVL Logo

Ieguldījumu tirgus 4.ceturksnī

2022.gada 4.ceturksnis sākās uz pozitīvas nots, jo arvien vairāk cenu līmeņus raksturojošo rādītāju liecināja, ka inflācijas spiediens beidzot ir sasniedzis augstāko punktu. Oktobra inflācijas dati ASV (publicēti 10.novembrī) liecināja par pirmo nopietno patēriņa cenu indeksa pieauguma tempa palēnināšanos. Līdzīga tendence bija vērojama arī Eiropā, kur situāciju mīkstināja energoresursu cenas, kas salīdzinoši siltajā ziemā atkāpās no to augstākā līmeņa.

Lai gan ASV Centrālā banka (FED), gan Eiropas Centrālā banka ir ieņēmušas maigāku nostāju attiecībā uz likmju paaugstināšanu, decembrī paaugstinot bāzes procentu likmes par 0,50% (salīdzinājumā ar 0,75% pieaugumu iepriekšējos mēnešos), centrālo banku komentāri par nākotnes perspektīvām bija mazliet drūmāki, nekā to sagaidīja finanšu tirgi. Gan ECB prezidente Kristīne Lagarda (Christine Lagarde), gan FED prezidents Džeroms Pauels (Jerome Powell), šķiet, ir apņēmības pilni izvairīties no procentu likmju samazināšanas 2023.gadā, neskatoties uz tā rezultātā iespējamo ekonomikas lejupslīdi. Lai gan centrālo banku rīcība ir novedusi pie rekordaugsta ienesīguma (ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums gada laikā palielinājies no 1.5% līdz 3.9%, bet Vācijas no 0% līdz 2.6%), un attiecīgi, obligāciju cenu samazinājuma, vairums negatīvo notikumu jau ir materializējušies vai ir iekļauti finanšu instrumentu cenās. Rezultātā obligāciju jutīguma samazināšanās pret turpmākiem procentu likmju kāpumiem un straujais procentu likmju kāpums rada labvēlīgu vidi obligāciju cenu kāpumam nākotnē, ko mēs uzskatām par pirkšanas iespēju.

Akciju tirgi nozīmīgākajos pasaules reģionos ceturkšņa laikā būtiski nemainījās, izņemot Rietumeiropu, kas ceturkšņa laikā nodrošināja atdevi tuvu 10% apmērā. No nozīmīgākajiem akciju indeksiem 2022.gadā nebija tāda reģiona, kura ienesīgums būtu bijis pozitīvs, izņemot atsevišķu valstu tirgus, piemēram, Brazīlijas. Raugoties no vēstures perspektīvas, pēdējo 75 gadu laikā ASV akciju indekss S&P 500 vidēji 1 kalendāro gadu pēc negatīva gada ir uzrādījis gandrīz 15% ienesīgumu (dolāros, neieskaitot dividendes), savukārt negatīvs ienesīgums divus gadus pēc kārtas ir reģistrēts tikai trīs reizes. Jāpiebilst, ka pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants.

Mūsu Index Plus ieguldījumu stratēģijas ietvaros esam veikuši vairākus ieguldījumus Baltijas valstu akcijās – Ignitis Grupė un Linas Agro Group. Mēs uzskatām, ka šo uzņēmumu pašreizējie novērtējumi neatspoguļo to reālo vērtību un izaugsmes potenciālu. Arī ievērojamais procentu likmju kāpums bija iemesls mums nelielu daļu aktīvu ieguldīt Slovēnijas lielākās bankas obligācijās, ilgtermiņā nodrošinot peļņu, kas ir tuva akciju tirgos sagaidāmajai, vienlaikus ļaujot ieguldījuma risinājumam samazināt sagaidāmā riska un svārstīguma rādītājus.

Obligāciju komponenta ienesīgums līdz termiņa beigām pašlaik ir 5,6%, salīdzinot ar 4,9% salīdzinošajam indeksam. Salīdzinājumā ar etalonu, mēs turam obligāciju vidējo dzēšanas termiņu 4 gadu ietvaros nevis 4,5 kā etalonam.  Šī pievilcīgā sagaidāmā riska un atdeves attiecība tiek panākta, aktīvi ieguldot līdzekļus atsevišķos parāda instrumentos un aktīvi pārvaldītos fondos.

Index plus ieguldījumu risinājumu Q4 pārskati:
INVL Fixed Income
INVL Index Plus 25
INVL Index Plus 50
INVL Index Plus 80
INVL Index Plus

INVL Corporate Debt ienesīgums līdz termiņa beigām pašlaik ir 6,5%, salīdzinot ar 5,1% etalonam. Salīdzinājumā ar etalonu mēs turam obligāciju vidējo dzēšanas termiņu 3 gadu ietvaros nevis 3,3 kā etalonam. Šī pievilcīgā sagaidāmā riska un atdeves attiecība tiek panākta, aktīvi ieguldot līdzekļus atsevišķos parāda instrumentos un aktīvi pārvaldītos fondos.

INVL Emerging Markets Debt ienesīgums līdz termiņa beigām pašlaik ir 7,6%, salīdzinot ar 5,6% etalonam. Salīdzinājumā ar etalonu, mēs turam obligāciju vidējo dzēšanas termiņu 3,9 gadu ietvaros nevis 5,6 kā etalonamŠī pievilcīgā sagaidāmā riska un atdeves attiecība tiek panākta, aktīvi ieguldot līdzekļus atsevišķos parāda instrumentos.

INVL Nordic High Yield Debt ieguldījumi ir sadalīti trīs aktīvi pārvaldītos fondos, kas iegulda Ziemeļeiropas augsta ienesīguma obligācijās – DNB Fund High Yield Institutional; Pareto Nordic Corporate Bond Fund; Mandatum Nordic High Yield Total Return Fund. Mēs esam ieguldījuši arī Luminor vienā obligāciju emisijā, kuras pašreizējais ienesīguma līmenis ir 6,3%.

INVL Emerging Markets Equity 2022.gadā jaunattīstības valstu akciju tirgi kritās vairāk nekā plašais MSCI World indekss attīstītajām valstīm. Reģionu negatīvi ietekmēja Ķīnas stingrā iekšpolitika, ar tehnoloģiju un citiem uzņēmumiem saistītie regulatīvie riski un COVID-19 ierobežojumi, kas kavēja uzņēmumu netraucētu darbību. Tomēr jaunattīstības valstu novērtējumi šobrīd ir ievērojami pievilcīgāki salīdzinājumā ar attīstītajām valstīm.

INVL Northern Europe Equity 60% ieguldījumu risinājuma aktīvu tiek ieguldīti pasīvi, sekojot MSCI Nordic indeksa ienesīgumam, savukārt 40% aktīvu tiek ieguldīti aktīvi pārvaldītajā fondā INVL Baltic Fund. INVL Baltic Fund bija viens no retajiem fondiem, kura ienesīgums 2022.gadā bija pozitīvs un ievērojami pārsniedza salīdzinošā indeksa rādītāju, kas ļāva arī INVL Northern Europe Equity pārsniegt salīdzinošā indeksa rādītāju visā tā pastāvēšanas vēsturē.

INVL Europe Equity 2022.gadā Rietumeiropas akciju tirgi samazinājās mazāk nekā plašais MSCI World indekss attīstītajām pasaules valstīm. Šo reģionu labvēlīgi ietekmēja relatīvi zemāki novērtējumi, kas padarīja akciju cenas mazāk jutīgas pret procentu likmju kāpumu, kā arī veiksmīgais nozaru sadalījums – Eiropas tirgū dominēja enerģētikas uzņēmumi, kuriem 2022. gads bija īpaši veiksmīgs.

INVL USA Equity 2022.gadā ASV akciju tirgus saruka vairāk nekā plašais MSCI World indekss attīstītajām pasaules valstīm, tas notika vairāku svarīgu iemeslu dēļ: ievērojami augstāks ASV uzņēmumu novērtējums salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem un nelabvēlīgs nozaru sadalījums, ko noteica tehnoloģiju nozares relatīvais pārsvars un nepietiekams enerģijas nozares īpatsvars.

INVL Global Sustainable Equity 2022.gadā klimatam draudzīgu uzņēmumu akciju tirgi kritās mazāk nekā plašais MSCI World indekss attīstītajām valstīm. Indeksa nepietiekamo sniegumu ietekmēja tas, ka tajā nebija iekļauti enerģētikas uzņēmumi, kuru akciju cenas šogad strauji pieauga augsto izejvielu cenu dēļ. Arī to uzņēmumu, kuros ņemtas vērā klimata pārmaiņas, novērtējumi ir augstāki, tāpēc akciju cenas jutīgāk reaģēja uz procentu likmju kāpumu.

INVL Gold visi aktīvi ir novirzīti uz fondu iShares Physical Gold ETC, kas iegulda zelta stieņos, kuri atbilst Londonas Dārgmetālu tirgus asociācijas prasībām.